FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Sukuk nedir, getirisi ne kadar? Sukuk getirisi hesaplama nasıl yapılır?

Para piyasalarında ve ekonomi dilinde kullanılan ifadelerden biri de sukuk terimidir. Sukuk, en kısa tanımıyla bir şeye sahip olmayı ve ondan yararlanabilme hakkını ifade eder. Devlete ya da bazı şirketlere finans geliri sağlama aracı olarak ihraç yapılan bir sertifika türüdür. Yatırımcılar için faizi olmayan sabit bir getiri imkânı sağlar. Her türlü varlık, ürün, değer ve hak için geçerli olan sukuk getiri ne kadardır ve nasıl hesaplanır?

Sukuk nedir, getirisi ne kadar? Sukuk getirisi hesaplama nasıl yapılır?

Sukuk adı verilen kira sertifikaları, satılmak sureti ile kaynağa dönüştürülebilecek olan herhangi bir varlığa dayanak olması amacı taşır. Bu amaç doğrultusunda ihraç işlemi gerçekleşir. İhraç edilmesi sebebi yapılan yatırımın güvenli olduğunun göstergesidir. Sukukta yer alan hak ve iddia sadece nakit akışı değil, aynı zamanda mülkiyet hakkıdır. Geleneksel tahvillerden sukuku ayıran en önemli özellik budur.

Geleneksel tahviller faiz taşıyan menkul kıymetlerden oluşurken, sukuk temel olarak varlık sepetinde mülkiyet hakkından oluşan menkul kıymettir. Tahvil borca dayalı sertifika, sukuk ise varlığa dayalı sertifika olarak nitelendirilebilir.

Sukuk nedir?

Her türden varlık ya da hak için finansman sağlanması amacı ile varlık kiralama firmaları tarafından ihraç işlemi yapılan ve varlık sahiplerinin sözü edilen varlıktan ya da haktan elde edecekleri gelirlerden alacakları pay oranında hak elde etmelerini sağlayan bir yatırım aracıdır. Faizsiz bankacılığın ilkelerine uygun olarak düzenlenen bir sertifikadır. Geleneksel tahvillerden farklı olan sukuk, temel olarak varlık sepetinde mülkiyet hakkından oluşan menkul kıymetken geleneksel tahviller faiz taşıyan menkul kıymetlerden oluşur. Sukuk, varlığa dayalı bir sertifikadır.

Sukuk getirisi ne kadar?

Kira sertifikaları ya da diğer adı ile sukuk, sabit bir kira gelirine dayalı ve de güvenli bir kazanç imkânı sağlar. Yatırımcı, mevcut kira sertifikalarının tamamını ya da belli bir kısmını vade tarihinden önce nakit paraya çevirme hakkına sahiptir. Sukuk satın alan tüm yatırımcılar, ihraç edilen konuya hakka ya da varlığa oranla kazanç elde ederler. Eldeki varlığın ve belirlenen getiri oranlarının durumları doğrultusunda sukuk hesaplama işlemi yapılır.

Sukuk hesaplama işlemi için bankaların hesaplama modüllerinden yararlanabilirsiniz. Sukuk hesaplama için temel olarak kira sertifikası adedi, yıllık oran, vade, dönemsel getiri oranı ve stopaj gibi unsurlar yer alır. Sukuk getirisi hesaplama işlemi için devlet tarafından belirlenen oranlar doğrultusunda yapılır. Örnek olarak 2022 yılı için hazine sukuk ihracının getiri oranı % 9,75 olarak belirlenmişti.


Anlık Borsa


En Çok Aranan Haberler