FİNANS

Yurt içi üretici fiyat endeksi nedir?

Belli bir dönem aralığı için ülke içinde üretilen ama satışı yurt dışına açılan ürünlerin değerlerini karşılaştıran ve ölçen fiyat endeksi yurt içi üretici fiyat endeksi olarak isimlendirilir. Yurt içi üretici fiyat endeksinde üretici fiyatları kabul edilir. Tüm veriler ve sonuçlar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından takip edilir ve açıklanır.

Yurt içi üretici fiyat endeksi nedir?

Üretici fiyat endeksi (ÜFE) aylık ve yıllık enflasyon rakamlarının belirlenmesi için kullanılır. Gayrı safi millî hasılaya dâhil olan tarım, ormancılık, balıkçılık, avcılık, sanayide imalat, madencilik, elektrik, gaz, su sektörleri üretici fiyat endeksi kapsamında olan sektörlerdir. Yurt içi ve yurt dışı üretici fiyat endeksleri vardır.

Yurt içi üretici fiyat endeksi nedir?

Yurt içi üretici fiyat endeks belli bir zaman aralığı için ülke içinde üretimi yapılan ve yine yurt içinde satışa çıkartılan ürünlerin değerlerini karşılaştırarak ölçen bir fiyat endeksidir. Üretici fiyatları baz alınarak uygulanır. Yİ-ÜFE olarak da bilinen yurt içi üretici fiyat endeksi "Domestic Producer Price Index - D-PPI" teriminden gelir.

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler