FİNANS

Enflasyon Risk Primi nedir?

Enflasyon risk primi enflasyonun beklenen enflasyondan daha yüksek gerçekleşmesi ihtimalinde oluşabilecek kaybı telafi etme durumudur. Risk kelimesinin anlamı, zarara uğrama tehlikesi ya da bir olayın meydana gelme olasılığıdır. Enflasyon risk primi durumunda oluşabilecek kaybın telafisi için gerçek faize ek olarak risk primi de ifade edilir. Enflasyon risk priminin bir diğer adı da nominal faiz oranıdır.

Enflasyon Risk Primi nedir?

Enflasyon risk primi daha çok ve genel olarak ekonomik dalgalanmaların yaşandığı ve belirsizliklerin fazla olduğu ülkelerde söz konusu olur. Enflasyon riski gerçekleşen enflasyonla beklenen enflasyon arasında ortaya çıkan fark olarak tanımlanır. Bu durumda alım gücü ve gönençler etkilenir.

Enflasyon risk primi nedir?

İngilizcesi Inflation Risk Premium olan enflasyon risk primi beklenenden yüksek olan enflasyon sonucunda oluşan kaybın telafi edilmesi anlamına gelir. Enflasyon risk priminin telafi edilme şekli reel faize eklenen risk primini ifade eder. Genel olarak enflasyon konusunda dalgalanmalar ya da belirsizlikler yaşayan ülkelerde görülme olasılığı yüksektir.

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler