FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

"E" harfi ile başlayan finansal terimler

Anlamını merak ettiğiniz finansal terimleri harf sırasına göre listeleyerek kolayca bulabilirsiniz.

A’dan Z'ye Finansal Terimler Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
 • TERİM
  AÇIKLAMA
 • Efektif

  Kaydi forma dönüşmemiş, ekonomik birimlerin fiilen banknot ve madeni para olarak ellerinde tuttukları parayı ifade etmek için kullanılan bir terimdir.

 • Egzotik Opsiyonlar

  Diğer opsiyon çeşitlerine göre daha karmaşık koşulları içeren bir türev ürünleri çeşitidir.

 • Ekonomik Güven Endeksi

  Tüketi­ci ve üreticilerin genel ekonomik du­ruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik en­dekstir.

 • Elektronik Fon Transfer Sistemi (EFT)

  Türkiye'de ilk olarak 1 Nisan 1992 tarihinde TCMB bünyesinde sistemin devreye girmesi ile başlatılmış olup, kısaca iki farklı banka arasındaki TL cinsinden ödemelerin gerçekleştirilmesi işi olarak tanımlanabilir.

 • Elektronik Menkul Kıymet Transferi

  Menkul kıymetlerin saklanmasını; ayrıca bankalar arası transfer ve mutabakatının elektronik ortamda, gerçek zamanlı ve kaydi olarak yapılmasını sağlar.

 • Elektronik Para

  Geleneksel kağıt para ya da madeni para gibi değerlilik, kabul edilirlik, ticaret, biriktirme, ve borç verme işlerine yarayan ama gene de bazı farkları olan bir sayısal unsur, bir değişim aracı, bir döviz cinsidir.

 • Enflasyon Risk Primi

  Enflasyonun, beklenen enflasyonun üzerinde gerçekleşmesi halinde oluşacak kaybı telafi etmek amacıyla reel faize eklenen risk primini ifade eder.

 • Enflasyon Hedeflemesi

  Günümüzde merkez bankalarının yaygın olarak benimsediği bir amaç setidir. Belirli bir dönem sonu için uygun enflasyon oranının belirlenmesi ve o orana ulaşılabilmesi için para politikası araçlarının kullanılmasını kapsar.

 • Enflasyon Tahmini

  TCMB tarafından üç ayda bir mevcut veriler, modeller ve analizler çerçevesinde güncellenen orta vadeli enflasyon öngörüleridir.

 • Enflasyon Telafisi

  Yatırımcıların reel kayıplara maruz kalmamak için talep ettikleri, enflasyon beklentisi ve enflasyon risk primi toplamına eşit büyüklüktür.

 • Enflasyon Vergisi

  Devletin bütçe açıklarını para basımı ile finanse etmesinin enflasyona yol açması nedeniyle kişilerin ellerindeki paranın satın alma gücünün tıpkı devlete vergi vermeleri durumundaki gibi azalmasıdır.

 • Enflasyona Endeksli Tahvil

  Anapara ve faiz ödemelerini piyasadaki değişimlere karşı koruyan bir yatırım aracıdır. Yatırımcıların risk faktörünü azaltma görevini üstlenir.

 • Erken itfa

  Bir borcun işlemiş faizi ile birlikte anaparasının vadesinden önce geri ödenmesidir.

 • Etkin Piyasa Hipotezi

  Finansal piyasaların bilgi açısından etkin çalıştığını bu yüzden ticarete konu varlıkların zaten mevcut bütün veriyi yansıttığını ve yeni bilgiye mümkün olan en yüksek hızla tepki verdiğini savunan tezdir.

 • Eurobond

  Devlet ya da şirketlerin, kendi ülkeleri dışında kaynak sağlamak amacıyla, uluslararası piyasalarda yabancı para birimleri üzerinden satışa sundukları, genellikle uzun vadeli borçlanma aracıdır.