FİNANS

Amortisman süresi ne kadar olmalı? Amortisman süresi ne zaman başlar?

Amortisman başta vergi mevzuatı olmak üzere muhasebe uygulamalarında önemli yer tutan başlıklar arasındadır. Amortisman giderleri kurumların ve işletmelerin edinmiş olduğu eşya ve demirbaşların kaybettiği maddi değerin ölçülmesidir. Maksimum kazanç elde etmeyi sağlayan işletmeler amortisman süresini ne zaman başlatır? Amortisman süresi ne kadar olur?

Amortisman süresi ne kadar olmalı? Amortisman süresi ne zaman başlar?

Taşınmaz malların aşınmalarına karşı yıllık kardan ayrılan belirli orandaki pay olan amortismanın süreleri ortalama olarak 17 – 18 yıl olarak hesaplanır. Amortisman Süresi Vergi Usul Kanunu (VUK) 315. maddesinde belirtilen amortismana tabi olan maddi varlıklar, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen faydalı ömrüne ve ilan ettiği oranlara göre belirlenir. Bu oranlar Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından web sitesine yüklenmekte ve hesaplamalarda kullanılmaktadır.

Vergi Usul Kanunu’nda açıklanmış olan tüm hükümler, işletmelerin otomatik olarak kabul ettiği bir konudur. Her yıl yayımlanan Amortisman Ayırma Sınırı ise amortisman giderini etkileyen bir öğedir.

Amortisman Süresi Ne Kadar Olmalı?

İşletmeler amortisman giderini hesaplar iken eşya ve demirbaşlarını en faydalı nasıl kullanırız diye düşünürler. İşletmeler ellerindeki eşya ve demirbaşları iyi şekilde koruyarak bunlardan maksimum kazanç elde etme amacındadır. Eşya ve demirbaşların verimli kullanılması amacı ile;

  • Kullanıcılara eğitim verilmesi,
  • Eşya ve demirbaşların belirli aralıklar ile bakıma alınması ,
  • Eşya ve demirbaşların gücünden fazla zorlanmamaları konularına dikkat edilir.

Yukarıda belirtilen maddeler sayesinde eşya ve demirbaşların ekonomik faydalı ömrü uzatılmış olur. Bu noktada eşya ve demirbaşların amortisman süresi hesaplanır. İşletmelerin veya kurumların eşya ve demirbaşın kalitesi, özellikleri ve değeri ile de amortisman süresini uzatma imkanları bulunmaktadır.

Genel olarak bakıldığı zaman amortisman süresinin verimli olabilmesi için hesaplama ortalama olarak 17 - 18 yıl üzerinden yapılır. Elde edilen hesaplamada 16 yıllık bir amortisman süresi yatırımın kazançlı olduğu anlamını taşımaktadır. Yatırımın doğru değerde ve avantajlı bir yatırım olduğunu göstermektedir.

Amortisman Süresi Ne Zaman Başlar?

Amortisman işlemi Vergi Usul Kanunu’na göre varlığın işletmenin aktife yazıldığı zamandan itibaren başlamaktadır. VUK’a göre aktif konusunda yeterince açıklama yapılmamış olması bu konuda soru işaretlerinin bulunmasına neden olmuştur. Ancak Danıştay bu konuda eşya veya demirbaşın kayda alınması veya edinilmesini başlangıç kabul etmiştir. Bu kararla birlikte amortisman süresi başlamaktadır.

Bir demirbaş veya eşyanın amortisman giderine tabi olabilmesi için ise aşağıda yazan maddeler gerekmektedir:

  • Eşya veya demirbaşın işletmede en az 1 yıl süre ile kullanılıyor olması
  • Eşya veya demirbaşın değerinin o yıl içindeki amortisman alt sınırını geçmiş olması
  • Eşya veya demirbaşın eskimesi, yıpranması ve benzer etkilerin görülmesi
  • Eşya veya demirbaşın değerlemesinin yapılabilir ve çalışır durumda olması

Bu maddeleri sağlayan eşya ve demirbaşlar amortisman giderine tabi olur.


YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler