FİNANS

Fazla mesai hakkını istedi hakarete uğradı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal karar

İkramiyeler, prim ücretleri, fazla mesai ve hafta tatilleri... Genelde bu konular çalışan ile iş veren arasında sorun yaratan ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren tatil ücretleriyle ilgili Yargıtay'dan emsal bir karar geldi! Hafta tatili konusunda Yargıtay, o işçiyi haklı buldu.

Fazla mesai hakkını istedi hakarete uğradı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal karar

Çalışan kişileri yakından ilgilendiren Yargıtay kararı, emsal olarak sayılacak. Buna göre Yargıtay; ikramiye, prim, hafta tatili, fazla mesai, genel tatil gibi alacakların da ödenmemesinin işçiye haklı fesih imkanı verdiğine karar verdi. Bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan genç, fazla mesai ücretini alamadığı için noter yoluyla istifasını verdi.

FAZLA MESAİ ÜCRETİNİ İSTEDİ HAKARETE UĞRADI

Tüm görüşmelerine rağmen alacağını alamayan işçi, soluğu İş Mahkemesi’nde aldı. Davalı iş yerinde pompacı olarak çalıştığını, işe alınırken davacıya boş senet imzalatıldığını, fazla mesai alacaklarını talep etmesi üzerinde hakarete uğradığını öne sürdü.

Fazla mesai alacaklarının ödenmesi için ihtarname gönderdiğini ve müvekkilinin iş akdini haklı nedenle sonlandırdığını beyanla kıdem tazminatı, yol ücreti, fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti taleplerinin davalıdan tahsilini talep etti. Mahkeme, davanın reddine karar verdi. Davacı kararı istinafa götürdü.

iStock-1362701083

DEVREYE YARGITAY GİRDİ! EMSAL NİTELİKTE KARAR...

Bölge Adliye Mahkemesi, itirazı reddetti. Davacı bu kararı da temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Emsal nitelikteki kararda; işçilerin herhangi bir alacaklarının alamamasının haklı fesih sayılacağı vurgulandı.

Kararda; “4857 sayılı İş Kanunu 24/II-e maddesi uyarınca işveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse işçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir.

4857 sayılı Kanun’un 24/II-e bendinde sözü edilen ücret, geniş anlamda ücret olarak değerlendirilmelidir. İkramiye, prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil gibi alacakların da ödenmemesi işçiye haklı fesih imkanı verir.

Yukarıda açıklandığı üzere davacının fazla mesai ücreti alacağı bulunup bulunmadığı tespit edildikten sonra davacının iş sözleşmesini haklı nedenle feshedip etmediği konusunda değerlendirme yapılmalıdır. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.” (İHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler