FİNANS

Her işçinin bunu bilmesi gerekiyor! Sebepsiz işten çıkartılanlar…

Pandemi dönemiyle birlikte pek çok kişi işveren tarafından iş akdi sonlandırarak geçim sıkıntısı ile karşı karşıya kaldı. Sebepsiz yere işten çıkartıldığınızda işe geri dönme hakkınızın olduğunu biliyor muydunuz? İşte detaylar…

Her işçinin bunu bilmesi gerekiyor! Sebepsiz işten çıkartılanlar…

İş Kanunu’nu işçilerin de işverenlerin de bilmesi son derece önemli. Genellikle yalnızca alınan maaşa dikkat edilirken, diğer haklar çok fazla önemsenmiyor. Bu duruma bir örnek olarak haksız yere işçinin, işveren tarafından iş akdinin sonlandırılmasıdır. Böyle bir durumla karşılaştığınızda işe geri dönme hakkınız doğar. Sizler için haksız yere işten çıkartılanların bilmesi gerekenleri bir araya getirdik.

SEBEPSİZ YERE İŞÇİ ÇIKARILAMAZ

İşveren, bir işçiyi sebepsiz yere işten çıkaramaz. İş akdinin sonlandırılması için bir sebep sunulması gerekmektedir. Olur da sebep bulunamaz ve yine de işten çıkarılırsa tazminat hakları doğar. Ayrıca çalışan başvurup işe geri de dönebilir.

İŞVEREN İŞ SÖZLEŞMESİNİ İKİ ŞEKİLDE FESHEDEBİLİR

İşçi çıkarmak isteyen işverenler, iş sözleşmesini iki şekilde feshedebilir. Bunlardan birisi geçerli bir sebep ile fesih diğeri ise geçersiz sebep ya da sebepsiz fesih. Bunların her ikisi açısından da bazı sonuçları bulunuyor. İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya arabulucu tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde işçi açısından geri dönüş hakkı da doğmaktadır. Böyle bir durumda işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır.

Burada işçi açısından en az 6 aylık kıdem ve işyerinde 30 ve daha fazla personel şartını da unutmamak gerekir.

İŞVEREN, İŞÇİYİ 1 AY İÇİNDE İŞE BAŞLATMAZSA TAZMİNAT ÖDER

Mahkeme veya arabulucu işçiyi haklı bulduysa işçinin başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmakla mükelleftir. Yapmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur. Bu tazminat kıdem tazminatından ayrı değerlendirilmelidir.

Mahkeme veya arabulucu feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler.

Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ayrıca ödenir. Mahkeme veya arabulucu, tazminat ve diğer parasal hakları dava tarihindeki ücreti esas alarak belirler. İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı, yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön