FİNANS

İcra ve iflas kanunundaki değişiklik Resmi Gazete'te yayımlandı!

İcra ve iflas kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İcra ve iflas kanunundaki değişiklik Resmi Gazete'te yayımlandı!

Resmi Gazete'nin 19 Haziran tarihli sayısında yer alan yasaya göre, ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar ile bu mal ve hakları bünyesinde bulunduran işletmeler, bir bütün olarak satılacak. Satışta işletmenin devamlılığı ve ekonomiye olan katkısı gözetilecek.

Rehinli malın konkordato projesine göre işletme tarafından kullanılması öngörülmemesi, kıymetinin düşecek olması ya da muhafazasının masraflı olması halinde satışına izin verilebilecek. Satış gelirinden rehinli alacaklıya rehin bedeli kadar ödeme yapılacak.

Yapı kullanma izin belgesi verilmesi sırasında yapı kullanma izni harcı ile cins tashihi harcı belediyelerce tek seferde alınabilecek. İnşaat izinleri prosedürlerine bağlı olan harçlar, bedel ve ücretler de yapı ruhsatı başvurusu ile tek seferde ödenebilecek. Yapı kullanma izin belgesi düzenlenen tüm yapıların cins değişikliği işlemleri resen yapılacak.

MOTORLU ARAÇLAR YENİ DÜZENLEME KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEK

Motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminat hesaplamalarında yapılan düzenlemeye göre, değer kaybı tazminatında aracın piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınacak.

Kamulaştırmasız fiili el koyma veya hukuki el atma davalarında, mahkemenin bedel ve tazminat hakkındaki hükmünün icrası, taşınmaz mal ile ilgili ayni haklar kapsamındaki kararların icrasına ilişkin hükümlere göre yerine getirilecek.

Kaynak: Reuters


Geri Dön

En Çok Aranan Haberler