İhtiyaç sahibi kişilerin Genel Sağlık Sigortası primleri devlet tarafından ödeniyor. Gelir testi nedir? Gelir testi başvurusu nasıl yapılır?

Genel Sağlık Sigortası, ülke genelindeki sağlık güvencesinin tek bir merkezden yürütülmesini sağlayan sistemdir. Sigortalı olarak bir işte çalışan ya da sigortalı olanların bakmakla yükümlü olduğu kişilere sağlanan Genel Sağlık Sigortası hakkıyla sağlık hizmeti sunulur. Sosyal devlet anlayışının bir göstergesi olarak 18 yaşının altında olan ve eğitim hayatına devam eden her çocuğun sigorta primleri devlet tarafından ödenir. 18 yaşını geçen her yurttaş ise zorunlu olarak GSS kapsamına alınır.

İhtiyaç sahibi kişilerin Genel Sağlık Sigortası primleri devlet tarafından ödeniyor. Gelir testi nedir? Gelir testi başvurusu nasıl yapılır?

Genel Sağlık Sigortası sistemi 18 yaşını doldurduktan sonra sigortalı olarak bir işte çalışan ve çalışmayan kişiler için ayrı ayrı işler. Mensup olduğu sigortalılık koluna bakılmaksızın çalışanların Genel Sağlık Sigortası primleri işveren tarafından SGK’ya ödenir. Düzenli olarak ödenen sağlık primleri sayesinde çalışan ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler ek bir ücret ödemeden devletin sağladığı sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler. Sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmayanlar ise; sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek için sigorta primlerini kendileri ödemeleri gerekir. İşte bu noktada maddi durumu yoksulluk seviyesinin altında olan ve çalışmayan kişilerin yardımına devlet koşar.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİM ÖDEMELERİ YARDIMI

Sosyal güvencesi bulunmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olan kişilerin Genel Sağlık Sigortası primleri devlet tarafından karşılanır. Kişi adına sigorta primleri düzenli olarak her ay ödenir. Kişilerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan bu yardımdan yararlanabilmesi için gelir testi başvurusu yaptırması gerekir.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GELİR TESTİ NEDİR? GELİR TESTİ İÇİN NEREYE BAŞVURU YAPILIR?

Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan ya da Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsü sona erenlerin gelir testi yapılır. Gelir testi sonucunda vatandaşların sağlık sigortası primi ödeme durumu ve miktarı belirlenir. Gelir testi başvurusu kişilerin ikamet adresinin bağlı bulunduğu il ya da ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları üzerinden gerçekleştirilir.

GELİR TESTİNDE NELER GELİR OLARAK KABUL EDİLİR?

GSS gelir testi için ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına başvuruda bulunan kişinin aynı hane içinde yaşayan eşi, evli olmayan çocuğu, anne ve babası tespitin kapsamına alınır. Aynı hane içerisinde birden fazla ailenin yaşaması durumunda ise her aile için yarı ayrı gelir testi yapılır.
Aynı hane içerisinde yaşayan aile fertlerini kapsayacak şekilde yapılan gelir testi kapsamında bireylerin taşınır ve tanışmaz malları ile bunlarda doğan tüm gelir ve giderleri dikkate alınır. Ailenin toplam kalemlerinin tespitinin ardından hane içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarı belirlenir.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler