FİNANS

İş kurmak isteyene 65 bin TL! Müjdeyi İŞKUR verdi

İŞKUR vatandaşlara çeşitli desteklerde bulunmaktadır. Bunlar iş bulma imkanından, iş kurmak isteyenlere verilen hibeye değişmektedir. Bu yıl için engelli bireylere 65 bin TL, eski hükümlülere 53 bin 662 TL destek verilecek.

İş kurmak isteyene 65 bin TL! Müjdeyi İŞKUR verdi

İş kurmak her geçen gün zorlaşırken İŞKUR, iş kurmak isteyen bazı bireylere çeşitli destekler sağlamaktadır. Engellilere 65 bin TL destek sağlanırken, eski hükümlülere de 53 bin 662 TL verilmektedir. Elbette bu desteklerden yararlanmak için bazı şartlar aranmaktadır. E-Devlet üzerinden yapılan başvurular için son tarihi kaçırmayın.

İŞKUR HİBE DESTEĞİ SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

İŞKUR engelli bireylere ve eski hükümlülere 65 bin TL hibe desteği sağlamaktadır. Hibeye başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilirken son başvuru tarihi 3 Aralık olarak belirlendi. Bu tarihe kadar projelerinizi hazırlayıp başvurularınızı tamamlamanız gerekmektedir.

65 bin TL hibe, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimler ve destekler kapsamında verilir. Bu proje; engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan; engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve engelliler ile eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak işler kapsamında oluşturulur.

EN AZ İŞGÜCÜ KAYBININ YÜZDE 40 OLMASI ŞARTI ARANIR

Engellilerin www.iskur.gov.tr adresinde yer alan başvuru rehberi ve formuna göre projelerini hazırlayarak İŞKUR’a, eski hükümlülerin ise kendi işini kurma projelerini Adalet Bakanlığı’nın ilgili birimlerine Denetim Serbestlik Müdürlükleri, Koruma Kurullarına iletmeleri gerekir. İlgili birimler tarafından projeler İŞKUR’a teslim edilir.

Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az yüzde 40 olduğu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelenen kişiler mevzuatta engelli olarak kabul edilir. Bu kişiler de hibe desteğinden yararlanma hakkına sahiptir.

HİBE DESTEĞİ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

İş kurmak isteyen hükümlü ve engellilere 65 bin TL hibe desteği için gerekli şartlar şu şekildedir:

İŞKUR’a kayıtlı olmak

Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az % 40’ından yoksun olduğunu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelendirebilmek

18 yaşını tamamlamış olmak

Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak

Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri / işletme olmaması,

İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek

Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak

Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak

Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak

Herhangi bir icra dosyası bulunmaması gibi şartların yerine getirilmesi halinde hükümlü ve engellilere 65 bin TL hibe desteğinden yararlanma hakkına sahiptir.

HÜKÜMLÜLERİN BAŞVURULARI İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerden herkesin başvurusu kabul edilmez.

Buna göre başvurusu kabul edilmeyecek hükümlüler şu şekildedir:

Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk

Cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar

Millî savunmaya karşı suçlar

Buna göre başvurusu kabul edilmeye uygun olan hükümlüler şu şekildedir:

Cezası ertelenenler

Koşullu salıverilenler

Denetimli serbestlik kapsamında olanlar

Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin bütün şartları taşıması halinde başvuruları kabul edilir.

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan

Ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma halinde olan

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön