FİNANS

Milyonların gözü bu haberde! PTT personel alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? PTT personel başvuru şartları ne?

Uzun zamandır milyonların gündeminde olan PTT personel alımlarına dair araştırmalar yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almak isteyenler PTT personel alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? PTT personel başvuru şartları ne? gibi soruların yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırıyorlar. İşte PTT personel alımlarına dair tüm merak edilenler...

Milyonların gözü bu haberde! PTT personel alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? PTT personel başvuru şartları ne?

PTT bünyesinde çalışmak isteyen binlerce vatandaş yeni personel alımlarının ne zaman yapılacağını merak ediyorlar. Kamuda istihdam sağlamak isteyen vatandaşlar PTT'nin son dakika açıklamalarını yakından takip ediyorlar. PTT personel alımına ilişkin merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

ptt

**PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Uzun zamandır büyük bir heyecanla beklenen PTT personel alımlarının ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

ptt 2

**PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

PTT bünyesinde işe alınacaklarda aranılacak güncel şartlar henüz belli olmadı ancak işe alım süreçlerinde genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde

istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.


Keşfet


En Çok Aranan Haberler