FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Nominal faiz nedir? Nominal faiz oranı hesaplama nasıl yapılır?

Nominal faiz, en basit tanımı ile piyasada uygulanan cari faiz oranıdır. Bu faiz türü finans hareketlerinden arındırılmadığından dolayı reel faiz oranını temsil etmemektedir. Bir bankanın uyguladığı faiz oranı nominal faiz oranı iken, vade boyunca elde edilen faiz getirisi ise nominal faiz değeridir. Nominal faiz nedir, nominal faiz hesaplama nasıl yapılır?

Nominal faiz nedir? Nominal faiz oranı hesaplama nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Nominal Faiz Nedir?
  • Nominal Faiz Hesaplama Nasıl Yapılır?

Anaparanın vade başlangıcından sonuna kadar olan farkı, nominal faiz olarak adlandırılmaktadır. Nominal faiz, finans hareketlerinden arındırılmayan bir değer olduğu için reel faizi göstermemektedir. Dolayısıyla nominal faiz hesaplaması; riskler, fırsat maliyeti ve enflasyon gibi unsurların da dikkate alınması ile hesaplanabilmektedir.

Nominal Faiz Nedir?

Piyasada uygulanan cari faiz oranı, nominal faiz olarak adlandırılmaktadır. Ancak finans hareketlerinden arındırılmadığı için nominal faiz, reel faiz oranını göstermemektedir. Başka bir tanımı ile nominal faiz, bankaların mevduata uygulayacaklarını belirttikleri faiz türüdür. Banka 1 yıl vadeli mevduata %17 faiz uygulayacağını açıkladıysa bu nominal faiz olarak adlandırılmaktadır.

Nominal Faiz Hesaplama Nasıl Yapılır?

Finans hareketlerinden arındırılmayan faiz oranı olarak tanımlanan nominal faiz formülü, bu terimin detaylarının belirtilmesi ile anlaşılabilmektedir. Örneğin tüm değişkenlerin göz önünde bulundurulduğu ve faiz aktarılan satın alma gücü anapara üzerine eklenmektedir.

Nominal faiz oranı ise enflasyon, fırsat maliyeti ve riskler de hesaba katılarak belirlenmektedir. Bu bağlamda nominal faiz, anaparanın yatırım sürecinin başlangıcından sonuna kadar uzanan getiriler bütünüdür. Yani yatırım başlangıcından sonuna kadar kazanılan değer farkı, nominal faizi ifade etmektedir. Nominal faiz oranı hesaplama işlemi de tüm bu değerler göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmektedir. Bu faiz türünün ifade ettiği değer ise aşağıdaki gibi örneklendirilebilmektedir;

  • Bir yatırımcı 10.000 TL yatırımına, yılda 2 defa olmak üzere 6 ayda bir faiz getirisi alacaktır.
  • Bu durumda faiz oranı 0.05 iken, dönem süresi de 2 olarak hesaplanmaktadır.
  • Bileşik faiz formülüne göre yatırımcının vade sonundaki anaparası 11.025 TL olacaktır.
  • Yatırımcının vade başlangıcından sonuna kadar elde ettiği getiri ise 1.025 TL olarak hesaplanmaktadır. Bu da yatırım sürecindeki nominal faiz değerini belirtmektedir.


Express
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

En Çok Aranan Haberler