FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Özel güvenlik sektörü günden güne büyüyor

GKS Özel Güvenlik Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Göksu, özel güvenlik sektörünün işsizliğin karşısında önemli bir silah haline geldiğini söyledi.

Özel güvenlik sektörü günden güne büyüyor

10 Yıllık bir sektör geçmişi bulunan GKS Özel Güvenlik şirketinin Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Ozan GÖKSU Kurulduğu gündem bu yana şirket yönetiminde yer aldığını belirtti.

- Sektörle ilgili bizlere kısaca bilgi verir misiniz?

Özel güvenlik; 5188 sayılı kanunun 1.maddesinde, “kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi” olarak tanımlamıştır. Özel güvenlik sektöründe bugün yaklaşık Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye genelini baz alındığında 1.500'e yakın özel güvenlik şirketi, 500'e yakın özel güvenlik eğitim kurumu, bir milyona yakın özel güvenlik kartlı personel olduğu 300 bin personelin ise aktif çalıştığı bu sayının Emniyet Teşkilatındaki polis sayısının 5 katı olduğu İstanbul Genelinde ise yaklaşık 90 bin özel güvenlik personelin görev aldığı büyük bir Pazar haline gelmiş ve bu veriler Özel Güvenlik hizmetine duyulan ihtiyacın her geçen gün arttığının en büyük göstergesidir. Özel Güvenlik sektörü bugün işsizliğin karşısında en çok istihdam sağlayan sektörlerin başında gelmekle beraber ekonomi ve işsizliğe katkıları azımsanmayacak kadar büyüktür.

05425ab6-5332-418b-b8ce-2aa98ac5c32c

- Sektörün genel sorunları nelerdir?

Güvenlik Sektörünün sorunlarını bir madde ile ifade etmek mümkün değildir; Genel olarak bakıldığında; Güvenlik personellerindeki nitelik ve kalite sorunları, firmalar arasında yaşanan aşırı rekabetin çalışan ücretlerini olumsuz etkilediği ve hizmet kalitesinden taviz verilmesine yol açtığı, öz sermayesi yetersiz olan ve yasal olmayan kişi ve kuruluşların güvenlik hizmeti vermeye devam ettikleri, kamu güvenlik birimleriyle işbirliği ve eşgüdüm ilişkilerinde noksanlıkların bulunduğu, kanundan kaynaklanan sorunlar, yapısal ve uygulama sorunları, özlük hakları gibi sıralayabiriliriz.

c7752bab-a009-4b56-8cba-d67b71824deb

- Çözüm önerileriniz nelerdir?

GKS Özel Güvenlik şirketi olarak 10 yıllık deneyimimizle sorunların çözümü ve uygulaması aşamasında öncülük etmektir. Herbiri konusunda uzman ve profesyonel eğitimcilerimizle çağdaş ve profesyonel eğitimlerimizle nitelikli ve kalifiye personel yetiştirmek, GKS Özel Güvenlik olarak güçlü mali yapımız ile ve fiyat politikamızdan taviz vermeden, sahip olduğumuz geniş güvenlik ağımız, yeni teknolojik değişim ve gelişimlerden faydalanarak hizmet kalitesinin artırılması, 5188 sayılı Özel Güvenlik kanunundan kaynaklanan yapısal ve uygulamadaki sorunların giderilmesi, yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi başlıca çözüm önerimiz olarak sıralayabiliriz. Öncelikle görev yetki ve sorumlulukları noktasında şüphe ve tereddütlerin giderilmesi ve yetkilerin yeniden yorumlanarak güncellenmesi gerekir. Devlet bürokrasisinin sadece denetleme ayağında olması genel kolluğun iş yükünün de hafifletilmesi gerekir. Ayrıca özel güvenlik mesleği bir bütün olarak değerlendirilmeli ve yetkileri, sorumlulukları, ödevleri ile birlikte özlük hakları bir bütün olarak görülmeli ve değerlendirilmelidir. Eğer yeniden bir düzenleme yapılacaksa da irili ufaklı tüm tarafların özellikle de özel güvenlik sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin alınarak oluşturulacak yapıda yer bulması gerekir.

e60087cc-a4d1-4811-b313-9892600096df

- Son olarak sektörde çalışmak isteyen personellere neler söylemek istersiniz?

Özel güvenlik sektörünü seçecek olan aday personellere öncelikle eğitim alacakları kurumları ve çalışacakları Özel Güvenlik şirketleri seçimlerinde dikkatli ve seçici davranmalarını tavsiye ediyorum. Gelişen ve değişen dünya ve ülkemiz şartlarında güvenlik önemli bir yer tutmaktadır. Güvenlik sektörüne olan ihtiyaç özelikle son yıllarda daha da artarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal devlet ilkesine inanan ülkelerin en önemli görevlerinden bir tanesi vatandaşının huzur ve güvenliğini sağlamaktır. Devlet bu ilke çerçevesinde özellik arz eden ve ayrı bir ihtisas gerektiren alanlarda (polis-jandarma) asayiş konularındaki hizmetleri kendi eli ile yaptığı gibi yardımcı unsur olarak 5188 sayılı yasa ile Özel Güvenlik yardımcı kolluk kuvvetlerini ihdas etmiştir. Şirketimiz ve sektörle ilgili ayrıntıları 'gksguvenlik' web adresimizden edinebilirsiniz.

Express


En Çok Aranan Haberler