FİNANS

POMEM Polislik başvurusu beyan adresi ne demek? POMEM yaş tahsisi nedir? 13 bin polis öğrencisi alımı yapılacak!

Polislik başvurusu beyan adresi, 29. Dönem POMEM Giriş Sınavı adayları için başlayan ön başvuru süreci sebebiyle merak konusu oldu. 13 bin polis öğrencisi alımı yapılacak POMEM başvuruları 14 Kasım Pazartesi günü itibarıyla başladı. Süreç, 25 Kasım'da saat 17:00'de sona erecek. Peki, Polislik başvurusu beyan adresi ne demek? POMEM ön başvuruda yer alan yaş tahsisi nedir?

POMEM Polislik başvurusu beyan adresi ne demek? POMEM yaş tahsisi nedir? 13 bin polis öğrencisi alımı yapılacak!

Polislik başvurusu beyan adresi ve yaş tahsisi adayların doldurması istenen alanlar arasında yer alıyor. 29. dönem POMEM başvurularının başlamasının ardından birçok kişi arama motorlarında "Polislik başvurusu beyan adresi ne demek, yaş tahsisi nedir?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte Polislik başvurularında yer alan beyan adresi ve yaş tahsisi ile ilgili detaylar...

POMEM BEYAN ADRESİ NEDİR?

Beyan adresi şu an yer aldığını konumu ifade eden adrestir.

Bilindiği üzere bazı kişilerin ikametlerinde yazan adres ile bulundukları yer farklılık gösterebiliyor.

Beyan edilmesi gereken adres, daha sonra yapılacak işlemlerde sistemde görünecek olan adrestir.

YAŞ TAHSİSİ NE DEMEK?

Yaş tahsisi, bir kimsenin nüfus kütüğüne yanlış yazılmış olan yaş kaydının ve doğum tarihinin yetkili mahkeme kararı ile düzeltilmesidir. Medeni Kanuna göre, mahkeme kararı mevcut bulunmadıkça, şahsi durumlara ilişkin resmi kayıtlar ve kütükler değiştirilemez (mad. 38). Keza, Ceza Mahkemeleri Usulü Kanununa göre de, Ceza Mahkemesinde son tahkikat sırasında suçtan zarar görenlerle sanıkların yaşlarında ceza hükümleri bakımından gereken düzeltmelerin nüfus kanunundaki usule göre yapılması Ceza Mahkemesine aittir. Bu konuda verilecek karar, esas hükümle birlikte temyiz olunabilir (mad. 255).

Yaş tashihine ait hükümler ve takip edilecek usül, 1587 sayılı ve 5.5.1972 tarihli nüfus kanununda gösterilmiştir. Bu kanuna göre selahiyetli mahkeme yaş tashihi (yaşının düzeltilmesini) isteyen kişinin ikamet ettiği yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesidir. Duruşma sırasında Cumhuriyet Savcısı, nüfus memuru da bulunur. Davada şahit dinlenebilir ve resmi evraklar ibraz edilebilir. Yaş tashihini isteyen kişi 18 yaşından küçükse onun yerine kanuni velisi davayı açar.

POMEM BAŞVURULARI BAŞLADI!

POMEM başvuruları 14 Kasım Pazartesi günü itibarıyla başladı.

POMEM için başvuru süreci 25 Kasım'da saat 17:00'de sona erecek. Başvurular http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 13 bin öğrenci alımına ilişkin duyuru Resmi Gazete'de yayımlandı.

İşte POMEM başvuru şartları:

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2021 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1992 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

POMEM'E KAÇ POLİS ADAYI ALINACAK?

POMEM'lere lisans mezunu 8 bin 160 erkek, 2 bin 240 kadın, ön lisans mezunu 800 erkek, 1800 kadın olmak üzere 13 bin öğrenci alınacak.

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler