FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Vergi ödemelerine ‘dijital’ düzenleme! Kapsam genişledi

Vergi uygulamalarının dijital ortamda yapılmasını sağlayan düzenlemede kapsam genişledi. Yurt dışı çıkış harcı artık elektronik ve mobil uygulamalar yoluyla ödenecek. 5 milyon TL cirolu işletmeler vergiye dair defter ve belgelerini elektronik ortamda tutacak.

Vergi ödemelerine ‘dijital’ düzenleme! Kapsam genişledi

509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, yeni tebliğ ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bu kapsamda, yeni e-Belge uygulamalarının hayata geçirileceği bildirilirken, diğer bir taraftan da hali hazırda var olan e-Belge ve e-Defter uygulamalarına zorunlu olarak dahil olacak mükellef gruplarının kapsamının artırılacağı kaydedildi.

Kurumdan yapılan açıklamada, 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Gider Pusulası, e-Dekont, e-Döviz Alım-Satım Belgesi, e-Sigorta Poliçesi ve e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi'nin yeni e-Belgeler olarak yürürlüğe gireceği belirtilirken, hali hazırda kullanılmakta olan e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu uygulamalarına zorunlu olarak dahil olacak mükellef sayılarında da önemli artışlar beklendiği bildirildi.

16 FARKLI TEBLİĞ TEK BİR TEBLİĞDE BİRLEŞİYOR

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 509 Sıra Nolu Tebliğ ile bu güne kadar e-Belge uygulamalarına ilişkin olarak yayımlanmış 16 adet genel tebliğin tek bir genel tebliğde birleştirildiği vurgulanırken, sistematik bir düzenleme tarzı ile e-Belgeler uygulamasına ilişkin mevzuatta önemli bir sadeleşmenin sağlandığı ve sahada e-Belge uygulamaları ile ilgili karşılaşılan belirsizliklerin de önemli düzeyde ortadan kaldırıldığı belirtildi.

Ayrıca, bu çalışmaların mükelleflerin işlem süreçlerine ilişkin maliyetleri önemli ölçüde azalttığı (22 milyarı aşan belgenin kağıt ortamdan elektronik ortama taşınması ile yaklaşık 2 milyar TL tasarruf sağlandığı tahmin ediliyor),çevrenin korunmasına yönelik katkıların sağlandığı (bugüne kadar 22 milyarı aşan belge adedi ile yaklaşık 300 bin ağaç kesilmekten kurtuldu) ve vergi idaresinin elektronik ortamda kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele etmesine imkan sağlandığı bildirildi.

Yeni düzenlemeler ile e-Belge ve e-Defter zorunluluğu için öngörülen ciro limitlerinin ise 10 milyon TL den 5 milyon TL'ye düşürüldüğü kaydedilirken, vergisel açıdan kritik sektör ve mükellef gruplarının da zorunlu olarak kapsama alındığı bilgisi paylaşıldı.

Önümüzdeki yılda e-Belge ve e-Defter uygulamalarını kullanan mükellef sayısının 140 binden 300 bine ulaşmasının beklendiği açıklanırken, belgelerin elektronik ortama taşınmasıyla yanıltıcı belge düzenlenme ve kullanımında azalma meydana geleceği öngörüsünde bulunuldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin yürürlüğe girmesi ile birlikte gelecek yenilikler ise şu şekilde sıralandı;

• e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerimiz aynı zamanda e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorunda olacak ve bu mükelleflerimiz mücbir sebepler haricinde tüm faturalarını elektronik ortamda düzenleyeceklerdir.
• e-Ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracıları e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorunda olacaklardır.
• e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmamakla birlikte, vergiler dâhil toplam tutarı vergi mükelleflerine yapılan satışlarda 5 bin TL’yi, vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda ise 30 bin TL'yi aşması halinde Gelir İdaresi Başkanlığının ücretsiz olarak mükelleflere açtığı fatura düzenleme portali aracılığı ile düzenlenecektir.
• Tüm serbest meslek erbapları (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.) 2020 yılı Haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemek zorunda olacaklardır.
• Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncular 1/1/2020 tarihinden itibaren e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu uygulamaları ile e-Defter uygulamalarına dahil olmak zorunda olacaklardır.
• Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri Sigorta Poliçeleri ile Sigorta Komisyon Gider Belgelerini, bankalar dekont belgesini, yetkili döviz müesseseleri de Döviz Alım-Satım belgelerini ve tüm mükelleflerce kullanılan Gider Pusulası belgesi e-Belge olarak düzenlenebilecektir.

NAKİL İŞLEMLERİ KISALIYOR

Öte yandan, yapılan değişiklikler ile işyeri adres değişikliğinde vergi dairesi nakil işlemlerine ait süreçlerin kısaldığı belirtiliyor.

Yapılan açıklamaya göre, yakın zamanda Resmi Gazete'de yayımlanacağı kaydedilen 510 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, adresini değiştiren mükelleflerin yeni vergi dairesine müracaat etmesinin yeterli olacağı, yeni vergi dairesince işlemlerin tamamlanması ile birlikte eski vergi dairesine ilişkin terk işlemlerinin elektronik sistemler aracılığı ile otomatik olarak gerçekleştirileceği ve belgelerin kullanılmaya devam edilmesi için vergi dairesinde tutanak tutulmasının zorunlu olmayacağı bildirildi.

TEBLİGATLAR ONLİNE ORTAMA TAŞINIYOR

e-Tebligat Uygulaması'nın da Vergi Denetim Kurulunun hizmetine açılmakta ve uygulama kapsamının yaygınlaştırılmakta olduğu bilgisi paylaşılırken, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın posta memurları eliyle yapılan vergi tebligatlarını 2016 yılında e-Tebligat uygulaması ile elektronik ortama taşıdığı ve bugüne kadar 48 milyon adet tebligat işleminin elektronik ortamda gerçekleştirerek sadece posta masrafı olarak yaklaşık 650 milyon TL tasarruf sağlandığı açıklandı.

Resmi Gazetede yayımlanan 511 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile bugüne kadar sadece vergi dairesinin kullanabildiği e-Tebligat uygulamasının artık Vergi Denetim Kurulu tarafından da kullanılmasının sağlanacağı ve vergi müfettişlerince gerçekleştirilen vergi inceleme süreçlerine ait tebligat işlemlerinin de elektronik ortama taşınmış olacağı belirtildi.


Canlı Borsa


En Çok Aranan Haberler