FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Finansal İstikrar Komitesi nedir? Finansal İstikrar Komitesi üyeleri kimlerdir?

Finansal istikrar, finansal sistemin dengesini bozabilecek beklenmedik durumlara karşın ekonominin dayanıklılığı olarak tanımlanabilir. Son dönemlerde yaşanan küresel bazda ekonomik gelişmeler finansal makroekonomik istikrar için bir ön koşul olarak gösterilmiştir. Bununla birlikte merkez bankası, Finansal İstikrar Komitesi kurmuştur. Peki, Finansal İstikrar Komitesi üyeleri kimlerdir?

Finansal İstikrar Komitesi nedir? Finansal İstikrar Komitesi üyeleri kimlerdir?

İngilizcesi "Financial Stability and Development Committee" olan kurum 2011 yılında oluşturulmuştur. Ardından 18 Ocak 2019 yılında Resmî Gazete’de yayınlanmış olan torba kanunuyla kaldırılmıştır. Finansal istikrar ve kalkınma komitesi FİK-KO olarak kurulmuştur. Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının başkanlığında kurulmuş bir komitedir. Temel olarak üye kurumlar arasında eş güdüm sağlayarak finansal riskleri kontrol etmektir. Aynı zamanda sistemik risk oluşmasını da engellemek görevleri arasında yer alan bu komite dört farklı üyeye sahiptir. Finansal İstikrar Komitesi belirli dönemlerde toplanır ve gerekli durumlarda önlem alma yetkisine sahiptir. İstikrar komite üyeleri, başkanlıklar değiştikçe değişir ve yenilenir.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Finansal İstikrar Komitesi nedir?

En yalın tanımı ile finansal risklerin kontrol edilmesi ve sistemik risk oluşmasını engellemek için oluşturulmuş kurumdur. Bu kurum 8 Haziran 2011 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 637 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulmuştur. Kurumun cumhurbaşkanı tarafından gerekli durumlarda müdahaleler yapma ve bütün kamu kurumlarının bu müdahaleyi uygulama yetkisi bulunur. Finansal istikrar komitesi Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanının başkanlığında toplanır. Finansal İstikrar Komitesi üyeleri:

  • TCMB Başkanı
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı
  • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı
  • Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı

Finansal istikrar komitesi görevleri nedir?

Finansal istikrar komitesi görevleri arasında finansal sistemin ekonomik büyümeyi verimli bir şekilde desteklemesi yer alır. Aynı zamanda piyasalarda güvenin korunmasına yönelik sistemik risk yönetimi ve reel sektör ile eş güdüm görevleri bulunur. Finansal sistemlerin bütününe bulaşacak olumsuz bir gelişme gibi durumlarda Cumhurbaşkanı tarafından gerekli önlemleri alma konusunda yetkilidirler. Tüm kamu kurumları alınan önlemleri uygulamakla sorumludur.

Express
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

En Çok Aranan Haberler