FİNANS

Sermaye artırımı muhasebe kaydı nasıl yapılır, sermaye taahhüt kaydı nedir? Sermaye artırımı hesaba nasıl kaydedilir?

Şirketlerin iş hacmini genişletme gibi amaçlar doğrultusunda sermaye artırımı yapabildikleri söylenebilir. Gerçekleştirilen bu sermaye artırımı ise muhasebe programları kullanılarak kaydedilir. Böylelikle sermaye taahhüdünde belirtilen sermaye artırımı tutarı ve gerçekleştirilen bu işlem dijital ortamda da saklanmış olur. Sermaye artırımının muhasebe programlarından yardım alınarak kaydedilmesinde hangi hususlara dikkat edildiği de önemlidir. Peki, sermaye taahhüt kaydı nedir?

Sermaye artırımı muhasebe kaydı nasıl yapılır, sermaye taahhüt kaydı nedir? Sermaye artırımı hesaba nasıl kaydedilir?

İçindekiler

 • Sermaye taahhüt kaydı nedir?
 • Sermaye artırımı muhasebe kaydı nasıl yapılır?
 • Anonim şirketlerin sermaye artırma nedeni nedir?
 • Şirketlerde sermaye artırımı nasıl yapılır?

Farklı nedenlere bağlı olarak şirketlerin sermaye artırımına gidebildiği görülür. Dolayısıyla sermaye taahhüdü ve sermaye artırımının muhasebe kaydı gibi konular da sıklıkla araştırılır. Sermaye taahhüdü kapsamında belirtilen miktar kadar sermaye artırımı yapılabilir. Yani taahhüt edilen miktarda sermaye artırımı yapacak olan bir şirket yasal olarak tamamlaması gereken adımları uygular. Daha sonra da sermaye artırımı belli muhasebe programları kullanılarak dijital ortamda kaydedilir.

Sermaye taahhüt kaydı nedir?

Sıklıkla araştırılan sermaye artırımının açıklanabilmesi için ilk olarak sermaye taahhüdünün ne olduğuna değinilmelidir. Bir esas sözleşme kapsamında taahhüt edildiği görülen rakamın dış ya da iç kaynaklarla yükseltilmesine esas sermaye artırımı denilir. Dolayısıyla sermaye taahhüt kaydı, sermaye artırımının muhasebe sisteminde kaydedilmesi olayıdır. Söz konusu rakam esas sözleşmede de yer aldığından ötürü esas sermaye artırımı bir esas sözleşme değişikliği olur. Bununla beraber esas sermaye artırımının özelliklerinin, şirket tarafından benimsenen sistem doğrultusunda değişiklik gösterebildiği hatırlatılmalıdır. Yani halka kapalı olduğu bilinen anonim şirketlerde sermaye taahhüdü ile sermaye artırımı ve kayıtlı olan sermaye sistemi de incelenir.

Sermaye artırımı muhasebe kaydı nasıl yapılır?

Farklı durumlarda şirketlerin sermaye artırımına gittiği görülebilir. Bununla birlikte sermaye taahhüt kaydı kapsamında sermaye artırımı da kaydedilir. Dolayısıyla "Sermaye artırımı hesaba nasıl kaydedilir?" sorusuna da pek çok kişinin yanıt aradığı görülür. Genelde muhasebe programları kullanılarak sermaye artırımının kaydedildiği belirtilebilir. Ancak bu işlemin nasıl gerçekleştirildiğine yönelik aşağıdaki gibi bilgiler sunulabilir:

 • Şirket belli bir tarihte sermayesini herhangi bir miktarda artırmaya karar verir.
 • Bu doğrultuda şirketin kaç ortaklı olduğuna bakılması gerekir.
 • Yine şirketin ortakları ile arasındaki sermaye paylarının oranı incelenir.
 • Daha sonra sermaye taahhüdünün hangi oranda nakit olarak ödendiğine bakılır.
 • Sıralanan bu hususlar doğrultusunda muhasebe programı kullanılarak sermaye artırımı muhasebe kaydı gerçekleştirilebilir.

Anonim şirketlerin sermaye artırma nedeni nedir?

Farklı özellikteki işletmeler belli nedenlere bağlı olarak sermaye artırımına gidebilir. Temelde anonim şirketlerin sermaye artırımı nedenleri ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Söz konusu şirketin iş hacmini genişletme amacı gütmesi
 • Başta belirlenen sermayenin, mevcut süreçte şirketin iş kapasitesi bakımından yetersiz olması
 • Gerçekleştirilen hatalı yatırımlar veya harcamalara bağlı olarak sermayede azalma yaşanması
 • Enflasyona bağlı olarak paranın satın alma gücünün azalmasıyla sermayenin yetersiz kalmaya başlaması

Şirketlerde sermaye artırımı nasıl yapılır?

Muhasebe kaydında yer alan sermaye artırımının nasıl kaydedildiği gibi şirketler tarafından hangi işlemler doğrultusunda gerçekleştirildiği de pek çok kişi tarafından araştırılır. Bu bağlamda şirketlerin iç ve dış kaynaklardan yararlanarak çeşitli işlemler doğrultusunda sermaye artırımı yaptığı söylenebilir. Sermaye artırımında yararlanılan yöntemlere ise aşağıdaki örnekler sunulabilir:

 • Mevcut ortakların güncel sermaye paylarında artış yapılması
 • Diğer artış fonlarının mevcut sermayeye eklenmesi
 • Yeni hisse senedinin oluşturulması
 • Farklı şirketler ile birleşmeye gidilmesi
 • Şirketin mevcut borçlarının sermayeye dönüştürülmesi
 • Dağıtılmamış olan kar ile yedeklerin sermayeye çevrilmesi
 • Çıkarılmış olan tahvillerin karşılığında hisse senedi çıkarılması
 • Mevcut değer artış fonlarının güncel durumdaki sermayeye dahil edilmesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler