FİNANS

Virman fişi nedir? Virman fişi ne için kullanılır, ne işe yarar?

Farklı kodlar ve bilgiler ile oluşturulan virman fişinin ne için kullanıldığı ve hangi özellikleri taşıdığı pek çok kişi tarafından araştırılır. Temelde virman fişi, kişinin aynı bankadaki hesapları arasında gerçekleştirdiği para transferi için oluşturulan bir fiştir. Dolayısıyla virman fişi, virman işlemi olarak adlandırılan kişisel hesaplar arası para transferi için oluşturulur. Peki, virman fişi ne için kullanılır?

Virman fişi nedir? Virman fişi ne için kullanılır, ne işe yarar?

Bir kişinin aynı bankadaki iki ayrı hesabı arasında gerçekleştirilen para transferine virman işlemi denir. Yani kişinin aynı bankadaki hesaplarında yer alan varlıklarını virman işlemi ile bir hesabından diğerine aktarması mümkündür. Bu işlem gerçekleştirilirken birçok finans işleminde olduğu gibi fiş kesilir. Virman işleminde kesilen fişe ise virman fişi denilir. Söz konusu işlem için oluşturulan fişin özellikleri ve nasıl saklandığı da sıklıkla araştırılır.

Virman fişi nedir?

Bir bankanın aynı şubesinde yer alan ve aynı kişiye ait olan iki ayrı hesap arasındaki para transferi işlemine virman denir. Yani bireyin aynı bankadaki hesapları arasında gerçekleştirdiği para transferi, virman işlemi olarak adlandırılır. Virman işlemine yönelik sıklıkla araştırılan araçlardan biri de virman fişidir. Bu fişin ne için kullanıldığı ve ne gibi özellikleri taşıdığı pek çok kişi tarafından araştırılır. Dolayısıyla virman fişinin ne gibi özellikleri barındırdığı ve ne için kullanıldığı açıklanmalıdır.

Virman fişi ne için kullanılır?

Aynı bankada yer alan ve aynı kişiye ait olan iki hesap arasındaki para transferi işlemi olan virman için virman fişi kullanılır. Yani virman fişi, temelde virman işlemi için kullanılan bir araçtır. Herhangi bir virman fişi örneği incelendiği zaman bu fişte rastlanabilecek özellikler ise aşağıdaki gibidir:

  • Fiş başlık bilgileri: Burada fişe ait genel bilgiler yer alır. Yani fiş numarası, özel kod, erişim kodu, iş yeri, belge numarası ve fiş tarihi gibi genel bilgilerden söz edilebilir.
  • Fiş satır bilgileri: Söz konusu bölümde cari hesap kodu, özel kod, alacak tutarları, borç ve açıklama gibi hususlar yer alır.
  • Fiş toplam bilgileri: Burada cari hesap hareketlerine yönelik bakiye, alacak ve borç bilgileri yer alır.
  • Fiş numarası ve tarihi: Fiş numarası, genelde 25 karakter uzunluğunda iken bilgi girilmesi zorunlu olan alandır. Tarih de işlemin yapıldığı tarihi gösteren bilgi alanıdır.
  • Özel kod: 15 karakter uzunluğunda olan bu alan, fişleri kullanıcının kendi firmasına yönelik belli kriterlere göre gruplama amacıyla kullanılır.
  • Erişim kodu: Yine 15 karakter ile sınırlandırılan erişim kodu, detaylı yetki tanımlaması için kullanılan bir bilgidir.
  • Cari hesap adı ve kodu: Mevcut işlemin ait olduğu cari hesabın unvanı ve kodunu temsil eden bilgilerdir.

Yukarıda sıralanan virman fişi örneği içerisinde yer alan bölümlerinin yanı sıra açıklama, borç-alacak bilgisi, döviz ve belge numarası gibi bilgiler de mevcuttur. Tüm bu bilgiler sayesinde virman fişleri sistematik bir şekilde oluşturulup saklanabilir.


Geri Dön

En Çok Aranan Haberler