FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Sanayi üretim endeksi nedir? Sanayi üretim endeksi ne için kullanılır?

Ekonominin ana sektörlerinden biri olan sanayi sektörünün ülkelerin ekonomik gelişimi açısından önemi büyüktür. Bu gelişmelerin izlenmesi ve takip edilmesi adına sektörde gelişen durumların bilinmesi, doğru adımların atılmasını sağlamaktadır. Pek çok gösterge ile sanayi sektöründeki değişimin görülmesi mümkündür. Bunlardan biri olan sanayi üretim endeksi nedir, sanayi üretim endeksi ne için kullanılır?

Sanayi üretim endeksi nedir? Sanayi üretim endeksi ne için kullanılır?

Sanayi sektörü, bir ülkedeki ilerlemenin ve uluslararası yarıştaki gücünün sağlanmasında önemli katkıları olan bir sektördür. Gayri safi millî hasılanın (GSYH) bir ögesi olan sanayi sektörü, aynı zamanda millî gelirin genişlemesine ön ayak olmaktadır. Ülkedeki istihdamın sağlanması adına da önemli bir güç olmaktadır. Bu sektördeki gelişmeler de diğer sektörlerin gelişmesini etkilemektedir. Bankacılık, finans, sigorta, iletişim, ulaşım, reklam, tarım, eğitim gibi pek çok hizmette yaşanan ilerleme temelde sanayi sektöründe elde edilen gelişmeden kaynaklanmaktadır. Yaşanan bu gelişmeleri tanımlamak ve sayısal değerlerinin de hesaplanması adına pek çok kavram ortaya çıkmaktadır. Bunlardan biri olan sanayi üretim endeksi nedir?

Sanayi üretim endeksi nedir?

Genel tanım itibarıyla ekonomik alanda ortaya çıkan ilerlemelerin ve yürütülen politikaların, kısa bir zamanda olumlu ya da olumsuz olarak göstermiş olduğu etkilerin ölçülebilmesi adına aylık hesaplanan endeksler sanayi üretim endeksi olarak tanımlanmaktadır. NACE Rev.2 sınıflamasına göre kapsadığı sektörler:

  • Madencilik ve taş ocakçılığı sektörleri
  • İmalat ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörleri

Sanayi üretim endeksi ne için kullanılır?

Sanayi üretim endeksi, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından aylık olarak yayınlanan bir endekstir. Sanayi sektöründeki durumun belirlenmesi, üretim alanındaki uygulamaların artışının ya da azalışının yıllara göre karşılaştırmalı bir şekilde görülmesi amacıyla kullanılan bir endekstir. Sanayi sektöründe yer alan kuruluşların üretimlerindeki değişimini de gösterir. Ekonomik alanda analizler yapılması ve kararlar alınması adına oldukça önemli bir endeks olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anlık Borsa


En Çok Aranan Haberler