FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Tahvil nedir? Tahvilin özellikleri nelerdir, tahvil faizi nedir?

Para piyasalarında kullanılan terimlerden biri de tahvildir. Ticaret kanunlarına göre ya da sermaye piyasasının kanunları doğrultusunda hazırlanan değerli kâğıtlardır. Anonim şirketler kaynak bulmak için vadesi bir yıldan fazla olan borç senetleri imzalarlar. Bu borç senetleri tahvil olarak adlandırılır. Devlet tarafından da ihraç edilebilirler. Tahvil satışları, iskonto esaslarında dayalı olarak gerçekleşir. Peki, tahvilin özellikleri nelerdir ve tahvil ihracı neyi ifade eder?

Tahvil nedir? Tahvilin özellikleri nelerdir, tahvil faizi nedir?

İçindekiler

 • Tahvil nedir?
 • Tahvilin özellikleri nelerdir?
 • Tahvil faizi nedir?
 • Tahvil ihracı nedir?

Yatırımcılar, kurumsal firmaların ya da devletin finansal destek gereksinimini karşılayabilmek amacı ile bu kurumlarla belli bir süre için sabit ya da değişken faiz oranlı borçlar verir. Bu borçlar, belirlenen faiz oranlarında getiri sağlar. Bu yatırım biçimi tahvil olarak adlandırılır. Bir yıldan fazla vade tarihi bulunan tahviller yazılı senetlerdir. Tahvilin sahibi olan yatırımcılar, tahvili ihraç edecek tarafın alacaklısı kabul edilir.

Tahvil nedir?

Tahvil sözlük anlamına göre "değiştirme, çevirme, dönüştürme ve döndürme" ifadelerinin karşılığıdır. Ekonomi alanında ise farklı bir tanımı vardır. Bu tanıma göre tahvil, ticari bir kurumun ya da devletin borç nakit para sağlayabilmek amacı ile çıkarttığı, yıllık olarak belirli oranda bir faiz getiren, alınabilen ve satılabilen değerli kağıt anlamında kullanılır. Tahvil çeşitleri çıkartıldıkları kuruma ya da çıkarılış amacına göre farklılık gösterir. Buna göre bazı tahvil çeşitleri şu şekildedir:

 • İkramiyeli tahviller
 • Sabit ve değişken faizli tahviller
 • Devlet tahvili
 • Nama yazılı ya da hamiline tahviller
 • Özel sektör tahvilleri
 • Primli tahviller
 • Başa baş tahviller.

Devlet tahvili, devletin bir yıldan uzun süreli olarak belirlenmiş olan vade tarihli borç gereksinimlerini karşılamak için çıkartılan borç senedidir. Bu senetler tahvil olarak isimlendirilir. Bu tahvili çıkartma yetkisi Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığına aittir. Belirlenmiş olan vade tarihi için devlet, faiz geliri ile birlikte ödeme yapmayı garanti eder.

Tahvilin özellikleri nelerdir?

Tahviller devlet tarafından da çıkartılabilir. Devlet tahvili ise daha az riske sahiptir, buna oranla faiz gelirleri de düşük olur. Tahvillerin bazı özellikleri vardır. Tahvilin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Tahviller borç senetleridir.
 • Anonim şirketler de tahvil çıkartabilir.
 • Değerli belge statüsünde değerlendirilir.
 • Firmalar dışında, belediyeler ve devletlere benzer şekilde tüzel kişilikteki kamu kurumları da tahvil çıkartabilir.
 • Tahvilin vade süresi bittiği zaman tahvilin sahibi olan kurum ya da firma arasındaki tüm hukuki ilişki bitmiş olur.

Tahvil faizi nedir?

Bir tahvilin faiz getirisi yükseldikçe riski de artar. Devlet tahvili daha düşük faizler içerdiği için riskleri de bu doğrultuda az olacaktır. Vade sonunda faiz geliri elde edilmesini sağlayan tahviller sabitleştirilmiş bir faiz oranı ile verilir. Faizlerde düşüş yaşanırsa tahvil sahibi elindeki mevcut tahvilin değeri yükselir. Bu sayede tahvil sahibi yatırımcı vadesinden önce kar elde ederek satış yapabilir. Kısa dönemli tahvillerin vadesi 5 yıldır. Orta dönemli tahvillerin vadesiyse 7 – 10 yıl arasında değişir. Uzun dönemli tahvillerin vadesi de 20 - 30 yılı bulabilir. Tahvillerin faiz oranları, dönemler uzadıkça artar.

Tahvil ihracı nedir?

Tahvillerin, tahvili ihraç edecek kişi tarafından ilk kez satış yapıldığı fiyat tahvilin ihraç fiyatıdır. Tahvilin ihraç edilmesi her hangi bir tahvil türünün kaynak sağlamak için borçlanma senedi olarak satılması anlamına gelir.

Express
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

En Çok Aranan Haberler