FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

"T" harfi ile başlayan finansal terimler

Anlamını merak ettiğiniz finansal terimleri harf sırasına göre listeleyerek kolayca bulabilirsiniz.

A’dan Z'ye Finansal Terimler Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
 • TERİM
  AÇIKLAMA
 • TCMB'nin Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı

  TCMB’nin farklı vadelerdeki fonlama faizlerinin miktarla ağırlıklandırılmış ortalama faizidir.

 • Tahvil

  İhraç vadesi 1 yıldan uzun menkul kıymetlerdir.

 • Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi

  Tarımsal faaliyete ilişkin fiyat değişimlerini tarım, avcılık, ormancılık ve balıkçılık çerçevesinde ölçen endekstir.

 • Tasarruf Açığı

  Belirli bir dönemde, yurt içi toplam tasarrufların yurt içi toplam yatırımları karşılayamaması durumunda yatırımların karşılanabilmesi için gerekli olan dış finansman miktarıdır.

 • Teknik Analiz

  Fiyat, hacim gibi göstergelerden hareketle, geçmiş dönem piyasa hareketlerinin analiz edilerek bu yolla geleceğe yönelik olarak fiyat tahminleri yapılmasıdır.

 • Ters Repo

  Ters repo işlemleri, genellikle piyasada geçici likidite fazlası olduğu durumlarda, fazla likiditenin çekilmesi amacıyla yapılır.

 • Tertip

  Dolaşımdaki banknotların grafik tasarım ve boyutları dışında yetkili imzalarında, motif veya renklerinde, kullanılan baskı tekniklerinde, güvenlik özelliklerinde değişiklik yapılarak dolaşıma çıkarılan banknotlardır.

 • Tezgahüstü Piyasalar

  Organize olmayan, belirli bir yapı altında toplanmayan piyasalardır.

 • Tezgahüstü Türev Piyasalar

  İşlem koşulları sözleşmeye taraf olan kişilerce esnek bir biçimde belirlenebilen türev ürünlerin alınıp satıldığı piyasadır.

 • Tutsat (İpotek) Kredileri

  Banka veya benzer bir finans kuruluşu tarafından konut, arsa gibi taşınmaz mallar üzerinden gerçekleştirilecek ipotek karşılığında uzun vadeli konut kredilerinin kullandırılmasını öngören bir tür gayrimenkul finansman sistemini ifade etmektedir.

 • Tüketici Eğilim Anketi

  Tüketicilerin kişisel mali durumları ile genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ve yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerinin ölçülmesi amacıyla aylık olarak uygulanan bir ankettir.

 • Tüketici Fiyat Endeksi

  Tüketici tarafından satın alınan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimleri ölçen endekstir.

 • Tüketici Güven Endeksi

  Tüketici güvenindeki gelişmeleri izlemek amacıyla Tüketici Eğilim Anketi’nin farklı sorularına verilen yanıtların birlikte değerlendirilerek özetlendiği bir göstergedir.

 • Türev İşlemler

  Spot (iki iş günü) işlem tarihini aşan ileri bir tarihte teslimi söz konusu olacak bir kıymetin (döviz, faiz, mal) vadesi, miktarı ve fiyatının bugünden belirlenerek sözleşmeye bağlandığı işlemlerdir.

 • Türev Ürünler

  Getirisi başka bir kıymetin getirisine bağlanmış, diğer bir deyişle başka bir kıymetin getirisinden türetilmiş mali araçlardır