FİNANS

Temerrüt ne demek? Temerrüt faizi ne demek?

Temerrüt, borçlanan tarafın hukuka aykırı olarak davranarak, sorumluluklarını yerine getirmemesi halidir. Alacaklının ve borçlunun olmak üzere iki farklı temerrüt çeşidi bulunur. Temerrüde düşmek olarak da bilinen bu terim, borçların vadesinde ödenememesi anlamına gelir. Borçlunun sözünde durmaması sonucunda hukuka aykırı hareket edilmiş olur. Temerrüt durumu iflas etmek ve borçların hiç ödenemeyecek olması anlamına gelmez.

Temerrüt ne demek? Temerrüt faizi ne demek?

İçindekiler

  • Temerrüt ne demek?
  • Temerrüt faizi ne demek?
  • Temerrüt alışı hisseyi nasıl etkiler?

Kişinin, şirketlerin veya ülkelerin temerrüde düşme durumları oluşabilir. Temerrüde düşen kişi, borçlarını ödemek için yeni vade dilimi ister. Borçların ödenmesi için tanınan zaman aralığında, temerrüt faizi işlenir. Temerrüt faizi hesaplama yaparken belirli kurallar vardır. Taraflar arasındaki gerçekleşen sözleşmede belirtilmemişse, temerrüt faizi oranı %9 olarak alınır. Ticari temerrüt faizi hesaplama oranları farklılık gösterir. Ticari durumlarda, sözleşmede belirtilmeyen temerrüt faizi oranları %15.75 olarak alınır. Bu iki durum için de sözleşme içerisinde oran belirtilmişse, kanunen sözleşmeye uyulması zorunludur.

Temerrüt ne demek?

Temerrüt, kelime anlamı olarak direnmek demektir. Borçlu olan kişi direnme göstererek, kanuna aykırı hareket eder. Ödemesi gereken borçları vadesinde ödeyemediği için hukuksal açıdan işlem yapılması gerekir. Bazı durumlarda şirketler hiçbir koşul olmadan temerrüde düşmek ister. Bu tarz durumlar borca direnme, sebepsiz olarak borcunu ödememe anlamına gelir. Hiçbir sebep olmadan borcunu ödemeyen taraf, hukuksal olarak zorunlu faize maruz bırakılır. Hukuk kurallarına göre yeniden ödeme süresi oluşturulur. Ödenmesi gereken borç miktarı taksitlendirilir. Borçlunun ödemesi için belirli bir süre tanınır, bazı durumlarda ödemeye geç başlanabilir. Borcun üzerinden geçen zamana göre ek faizler oluşabilir.

Temerrüt faizi ne demek?

Temerrüt faizi, borçlu tarafın borcunu ödeyemediği durumlarda oluşan cezadır. Anlaşmalar esnasında, borcun ödenmemesi durumunda oluşacak faiz durumu belirlenir. Anlaşma ile belirlemeye faiz yüzdeleri, kanunlar tarafından belirlenmiş durumdadır. Ticari durumlarda oluşan temerrüt durumu için faizler %15.75 olarak belirlenir. Diğer durumlardaki temerrüt faizleri için %9 oranı belirlenir. Temerrüt faizi borcun gecikmesi durumlarında oluşur. Aynı zamanda ertelenen borçlar için de geçen güne göre farklı faizler oluşabilir. Borçlunun borcu ödemek istediği aralık ne kadar kısa olursa, temerrüt faizi de azalır.

Temerrüt alışı hisseyi nasıl etkiler?

Temerrüde düşen şirketin hisselerinde düşüş görülür. İflas etme veya kazancın düşmesi durumlarında oluşan temerrüt durumunda şirket değer kaybeder. Herhangi bir sebep olmaksızın, borcunu ödemeyi reddeden taraf için farklı durumlar söz konusudur. Bu taraf şirket ise hisselerinde düşme olmayabilir. Fakat yatırımcılar tarafından güven kaybettiği durumlarda, dolayı yoldan zarara uğrar. Hukuk kurallarına aykırı gelen taraf, yatırımcılar ve piyasa içerisinde güven kaybeder. Aynı zamanda çeşitli yaptırımlara uğrayan şirket, faizli olarak borcunu geri ödemek zorunda kalır. Faizli ödeme durumlarında, şirket vermesi gerekenden fazla ödeme yapacağı için kötü etkilenebilir. Faizli temerrüt ödemesi sonucunda mali kaynakları tükenen şirketin hisselerinde düşüş gerçekleşir.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler