FİNANS

Yurt içi talep nedir?

Ekonomi ve finans alanlarında kullanılan bazı terimler ve ifadeler vardır. Yurt içi talep de bu ifadeler arasında yer alır. Özel kesim ya da kamu kesimi tarafından gerçekleştirilen tüketimlerin ve de yatırım giderlerinin tamamını ifade eder. Kamu iktisadi girişimlerinin ya da genel devlet girişimlerinin finansal yatırım harcamalarını kapsar. Yapılan bu yatırımlarda ve giderlerdeki tüm harcamalar yurt içi talep olarak adlandırılır.

Yurt içi talep nedir?

Devletin direkt olarak ya da kamu iktisadi girişimleri ile yapılan bazı finansal yatırımlar vardır. Bu yatırımlar için masraflar ve harcamalar yapılır. Hem özel hem de kamu kesiminin yaptığı tüm yatırım harcamaları yurt içi talep olarak kabul edilir.

Yurt içi talep nedir?

Yurt içi talep en kısa tanımı ile nihai olan yurt içi talep ve stop değişikliğinin toplamıdır. İngilizce "Domestic Demand" ifadesinden gelir. Tüm devlet ve özel yatırımların yatırım için yaptığı masrafların harcamalarını belirtmek için bu ifade kullanılır.

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler