casa emtia petrol - krsan - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 56.105.387,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.872,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 788.428,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 788.428,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.608.922,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 105.562,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.503.360,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 52.104,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 10.884.014,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.047.382,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.604.338,00
 • ARA TOPLAM 21.988.060,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 34.117.327,00
 • DURAN VARLIKLAR 75.317.506,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.344,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.344,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.000.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 7.350.883,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 64.963.279,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 64.963.279,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 131.422.893,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 73.317.173,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 8.978.036,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.978.036,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 19.501,00
 • Diğer Borçlar 26.885.664,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 26.851.979,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 33.685,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.726.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.518.569,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 91.033,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.427.536,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 72.076,00
 • ARA TOPLAM 39.199.846,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 34.117.327,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.747.200,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.747.200,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 80.064.373,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 51.358.520,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 51.358.520,00
 • Ödenmiş Sermaye 4.900.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 22.582.795,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 22.582.795,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.482.258,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 6.874.131,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 9.537.213,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 131.422.893,00

CASA EMTIA PETROL Haberleri

Tümü
Haberler yüklenemedi...
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.