adana cimento (a) - adana - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 272.296.436,94
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 98.067.429,00
 • Finansal Yatırımlar 11.670.322,86
 • Ticari Alacaklar 76.271.712,48
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 13.185.572,04
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 63.086.140,44
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.484.783,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 50.633,10
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.434.149,90
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 78.081.726,60
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.505.470,32
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 4.214.992,68
 • ARA TOPLAM 272.296.436,94
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 323.293.704,84
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 182.820,78
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 12.505,32
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 170.315,46
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 18.100.282,68
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7.314.781,14
 • Maddi Duran Varlıklar 277.480.732,32
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.354.298,18
 • - Şerefiye 3.813.988,14
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.540.310,04
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.638.610,80
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.559.890,22
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 595.590.141,78
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 90.927.918,36
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.134.967,38
 • - Banka Kredileri 4.134.967,38
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 42.646.160,34
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.687.677,66
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 31.026.135,24
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10.438.326,36
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 20.587.808,88
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.614.379,76
 • Diğer Borçlar 1.414.855,62
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.414.855,62
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.898.331,66
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.646.558,90
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.546.529,46
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 619.644,06
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.926.885,40
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 90.927.918,36
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.373.582,30
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.100.026,14
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.100.026,14
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 55.578,96
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 10.217.977,20
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.982.057,68
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 235.919,52
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 105.301.500,66
 • Ö Z K A Y N A K L A R 490.288.641,12
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 490.288.641,12
 • Ödenmiş Sermaye 181.538.280,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.866.741,66
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.668.054,60
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.668.054,60
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 95.484.043,62
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 194.950.426,86
 • Net Dönem Karı/Zararı 40.805.630,82
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 595.590.141,78

ADANA CIMENTO (A) Haberleri

Tümü
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.