adana cimento (b) - adbgr - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 181.530.957,96
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 65.378.286,00
 • Finansal Yatırımlar 7.780.215,24
 • Ticari Alacaklar 50.847.808,32
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8.790.381,36
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 42.057.426,96
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.656.522,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 33.755,40
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.622.766,60
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 52.054.484,40
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.003.646,88
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.809.995,12
 • ARA TOPLAM 181.530.957,96
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 215.529.136,56
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 121.880,52
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 8.336,88
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 113.543,64
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 12.066.855,12
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.876.520,76
 • Maddi Duran Varlıklar 184.987.154,88
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.569.532,12
 • - Şerefiye 2.542.658,76
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.026.873,36
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.092.407,20
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.706.593,48
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 397.060.094,52
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 60.618.612,24
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.756.644,92
 • - Banka Kredileri 2.756.644,92
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 28.430.773,56
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.125.118,44
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 20.684.090,16
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.958.884,24
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 13.725.205,92
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.742.919,84
 • Diğer Borçlar 943.237,08
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 943.237,08
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.265.554,44
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.764.372,60
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.031.019,64
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 413.096,04
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.617.923,60
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 60.618.612,24
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.582.388,20
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.733.350,76
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.733.350,76
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 37.052,64
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 6.811.984,80
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.654.705,12
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 157.279,68
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 70.201.000,44
 • Ö Z K A Y N A K L A R 326.859.094,08
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 326.859.094,08
 • Ödenmiş Sermaye 121.025.520,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.244.494,44
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.112.036,40
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.112.036,40
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 63.656.029,08
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 129.966.951,24
 • Net Dönem Karı/Zararı 27.203.753,88
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 397.060.094,52
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.