armada bilgisayar - armda - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.711.113.708,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 280.924.475,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.209.289.121,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 94.564,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.209.194.557,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 560.089,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 560.089,00
 • Türev Araçlar 1.572.941,00
 • Stoklar 193.516.799,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 23.512.277,00
 • ARA TOPLAM 1.709.375.702,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 1.738.006,00
 • DURAN VARLIKLAR 23.653.759,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 8.335.138,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 303.153,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 303.153,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.629.125,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.734.767.467,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.108.385.612,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 136.477.160,00
 • - Banka Kredileri 133.242.267,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 39.108.353,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 900.877.012,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10.282.356,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 890.594.656,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.505.180,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.357.330,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.357.330,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 19.060.577,00
 • ARA TOPLAM 1.108.385.612,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 263.855.665,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 262.350.344,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.563.736,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.505.321,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.505.321,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.372.241.277,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 362.526.190,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 356.605.708,00
 • Ödenmiş Sermaye 24.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -9.024,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -9.024,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.024,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 264.237.354,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 264.237.354,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.343.684,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 59.818.441,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.215.253,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 5.920.482,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.734.767.467,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.