derluks deri - deras - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 84.087.613,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 22.892.459,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 22.066.850,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 22.066.850,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.897.409,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.897.409,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 26.990.114,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.878.616,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 362.165,00
 • ARA TOPLAM 84.087.613,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 8.619.089,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.764.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.244.729,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 140.634,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 169.135,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 92.706.702,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.028.058,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.185.798,00
 • - Banka Kredileri 1.185.798,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.462.492,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 12.368.025,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 12.368.025,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 485.713,00
 • Diğer Borçlar 1.098.580,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.640,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.095.940,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 474.389,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 468.034,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 67.850,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 67.850,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 417.177,00
 • ARA TOPLAM 20.028.058,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.933.247,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.081.136,00
 • Banka Kredileri 146.709,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.934.427,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 852.111,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 852.111,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 22.961.305,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 69.745.397,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 62.682.967,00
 • Ödenmiş Sermaye 27.750.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 20.381.730,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -428.738,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -428.738,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -428.738,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.345.210,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 7.888.104,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 4.746.661,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 7.062.430,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 92.706.702,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.