iz hayvancilik tarim - iztar - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 13.865.966,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 291.572,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 3.056.150,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 627.576,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.428.574,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 238.483,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 191.344,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 47.139,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 7.629.786,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.202.243,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.107,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 419.712,00
 • ARA TOPLAM 13.865.966,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 55.816.743,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 37.362.337,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.227.402,00
 • - Şerefiye 1.215.163,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.347.583,00
 • Diğer Duran Varlıklar 29.107,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 69.682.709,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.767.103,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 11.810.292,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.399.877,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.809.514,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 237.537,00
 • Diğer Borçlar 27.706,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 27.706,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 6.004,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 476.173,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 20.767.103,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.081.069,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.812.995,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 63.124,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 249.795,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 249.795,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.955.155,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 27.848.172,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 41.834.537,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 33.830.304,00
 • Ödenmiş Sermaye 14.794.500,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.726.126,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 15.911.315,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 15.911.315,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -67.354,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -3.064.520,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -537.117,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 8.004.233,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 69.682.709,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.