FİNANS

mondi olmuksan kagit ve ambalaj - olmk - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.891.324.335,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 20.643.183,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.301.114.445,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.301.114.445,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.809.891,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.809.891,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 530.796.983,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.115.857,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 27.843.976,00
 • ARA TOPLAM 1.891.324.335,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 257.673.008,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 365.689,00
 • Maddi Duran Varlıklar 199.657.337,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.334.900,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.334.900,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.416.798,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 45.585.587,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.148.997.343,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.335.259.075,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 485.542.068,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 13.628.151,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 13.628.151,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 765.240.400,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 206.383.006,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 558.857.394,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 12.396.260,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12.396.260,00
 • Türev Araçlar 9.485.109,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 388.780,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 29.991.721,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 18.585.482,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12.565.604,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.019.878,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.104,00
 • ARA TOPLAM 1.335.259.075,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 44.761.963,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.232.113,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.232.113,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 43.529.850,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 43.529.850,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.380.021.038,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 768.976.305,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 768.976.305,00
 • Ödenmiş Sermaye 247.102.500,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 90.762.717,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -21.478.482,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -21.478.482,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -21.478.482,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14.624.344,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 263.365.344,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 174.599.882,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.148.997.343,00

Kredi Hesaplama