FİNANS

mondi olmuksan kagit ve ambalaj - olmk - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.789.903.227,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 54.196.916,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.080.148.410,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.080.148.410,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.902.091,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.902.091,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 594.504.463,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.860.995,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 49.290.352,00
 • ARA TOPLAM 1.789.903.227,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 268.239.393,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 365.689,00
 • Maddi Duran Varlıklar 201.114.967,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.170.896,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.170.896,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.503.288,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 51.815.653,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.058.142.620,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.171.104.157,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 508.129.564,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 10.785.098,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 10.785.098,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 560.912.317,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 124.741.639,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 436.170.678,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 17.399.732,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 17.399.732,00
 • Türev Araçlar 19.018.008,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 392.545,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 36.131.938,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 18.325.213,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13.819.174,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.506.039,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.742,00
 • ARA TOPLAM 1.171.104.157,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 45.714.386,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 785.950,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 785.950,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 44.928.436,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 44.928.436,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.216.818.543,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 841.324.077,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 841.324.077,00
 • Ödenmiş Sermaye 247.102.500,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 90.762.717,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -21.478.482,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -21.478.482,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -21.478.482,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14.624.344,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 263.365.344,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 246.947.654,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.058.142.620,00

Kredi Hesaplama