FİNANS

mondi olmuksan kagit ve ambalaj - olmk - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 845.039.682,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 16.408.148,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 600.557.303,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.351.560,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 598.205.743,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.687.671,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.687.671,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 212.901.466,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.335.179,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.149.915,00
 • ARA TOPLAM 845.039.682,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 273.982.804,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 22.453.269,00
 • Maddi Duran Varlıklar 205.656.560,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.320.888,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.320.888,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.972.444,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 28.217.748,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.119.022.486,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 664.562.508,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 140.975.377,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 11.387.537,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 11.387.537,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 471.808.008,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 135.216.222,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 336.591.786,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 9.133.614,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.133.614,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.909.236,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 29.337.734,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 15.222.858,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14.114.876,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.002,00
 • ARA TOPLAM 664.562.508,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 39.340.668,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 8.279.330,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8.279.330,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 25.677.157,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 25.677.157,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.384.181,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 703.903.176,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 415.119.310,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 415.119.310,00
 • Ödenmiş Sermaye 247.102.500,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 90.762.717,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -8.305.600,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -8.305.600,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.305.600,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14.624.344,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 30.861.077,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 40.074.272,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.119.022.486,00