FİNANS

ozbal celik boru - ozbal - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 142.234.052,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 495.662,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 89.327.778,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 88.867.278,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 460.500,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 48.657.181,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 311.108,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.442.323,00
 • ARA TOPLAM 142.234.052,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 136.775.459,00
 • Finansal Yatırımlar 168.686,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 168.686,00
 • Ticari Alacaklar 15.030.354,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 15.030.354,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.377,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.377,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 33.291.001,00
 • Maddi Duran Varlıklar 87.724.979,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 398.718,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 869,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 869,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 279.009.511,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 179.614.429,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.177.497,00
 • - Banka Kredileri 7.177.497,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 20.445.815,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 59.483.959,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 50.592.920,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.891.039,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.092.273,00
 • Diğer Borçlar 88.947.559,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 88.884.483,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 63.076,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 108.083,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 750.222,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 750.222,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.609.021,00
 • ARA TOPLAM 179.614.429,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.995.045,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 6.868.533,00
 • Banka Kredileri 6.868.533,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 3.161.735,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.447.716,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.447.716,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.517.061,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 197.609.474,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 81.400.037,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 81.400.037,00
 • Ödenmiş Sermaye 43.920.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.886.025,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 26.439.001,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 26.439.001,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -729.677,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 20.322.068,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 20.322.068,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.366.342,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -33.673.652,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 7.140.253,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 279.009.511,00

Kredi Hesaplama