ozbal celik boru - ozbal - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 21.833.050,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 293.224,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 10.676.130,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.160.223,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.515.907,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 408.210,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 361.585,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 46.625,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 6.660.099,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 134.963,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.092.394,00
 • ARA TOPLAM 20.265.020,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 1.568.030,00
 • DURAN VARLIKLAR 67.319.014,00
 • Finansal Yatırımlar 62.500,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 62.500,00
 • Ticari Alacaklar 8.778.680,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8.778.680,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.710,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.710,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10.930.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 38.813.937,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 215.925,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 221.161,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 221.161,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.295.101,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 89.152.064,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 97.081.530,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 41.680.352,00
 • - Banka Kredileri 41.680.352,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.164.778,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 24.333.431,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 22.948.401,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.385.030,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 878.724,00
 • Diğer Borçlar 23.995.340,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 23.966.765,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 28.575,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.593.161,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.435.744,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 327.090,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.108.654,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 97.081.530,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.881.837,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.122.213,00
 • Banka Kredileri 2.122.213,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 99.963.367,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -10.811.303,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -10.811.303,00
 • Ödenmiş Sermaye 20.540.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.782.830,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 19.413.629,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 19.413.629,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.366.342,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -63.168.241,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -11.440.020,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 89.152.064,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.