ozbal celik boru - ozbal - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 73.461.960,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 11.141.959,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 35.666.114,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 35.025.736,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 640.378,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 32.658,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 32.658,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 24.146.882,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 333.502,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.140.845,00
 • ARA TOPLAM 73.461.960,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 93.387.215,00
 • Finansal Yatırımlar 107.970,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 107.970,00
 • Ticari Alacaklar 10.291.064,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10.291.064,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.707,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.707,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 13.004.138,00
 • Maddi Duran Varlıklar 69.604.681,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 251.609,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.327,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.327,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 166.849.175,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 94.291.188,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.188.016,00
 • - Banka Kredileri 7.188.016,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9.852.144,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 29.169.415,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 26.642.328,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.527.087,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 695.115,00
 • Diğer Borçlar 45.800.967,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 45.760.217,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 40.750,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 229.389,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.356.142,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 277.451,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.078.691,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 94.291.188,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 31.244.489,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 23.202.168,00
 • Banka Kredileri 23.202.168,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 2.329.659,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 841.672,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 841.672,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.870.990,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 125.535.677,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 41.313.498,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 41.313.498,00
 • Ödenmiş Sermaye 43.920.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.886.025,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 26.586.645,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 27.168.678,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.522.507,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.522.507,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.366.342,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -50.425.148,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.457.127,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 166.849.175,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.