FİNANS

ozbal celik boru - ozbal - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 120.157.496,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 515.940,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 80.169.269,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 79.603.854,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 565.415,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 17.943,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.943,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 39.063.088,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 337.602,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 53.654,00
 • ARA TOPLAM 120.157.496,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 135.789.183,00
 • Finansal Yatırımlar 150.626,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 150.626,00
 • Ticari Alacaklar 14.782.901,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 14.782.901,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.377,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.377,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 32.771.117,00
 • Maddi Duran Varlıklar 87.650.187,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 245.722,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.040,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.040,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 255.946.679,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 156.364.031,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 8.354.349,00
 • - Banka Kredileri 8.354.349,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 22.849.143,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 40.085.481,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 32.606.419,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.479.062,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.442.821,00
 • Diğer Borçlar 80.922.896,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 80.794.737,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 128.159,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 298.525,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.410.816,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 590.142,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.820.674,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 156.364.031,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.993.816,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 8.433.105,00
 • Banka Kredileri 8.433.105,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 3.112.360,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.366.130,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.366.130,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 8.082.221,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 177.357.847,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 78.588.832,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 78.588.832,00
 • Ödenmiş Sermaye 43.920.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.886.025,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 26.439.001,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 27.168.678,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 19.493.424,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 19.493.424,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.366.342,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -33.673.652,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 5.157.692,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 255.946.679,00

Kredi Hesaplama