qnb finansbank - qnbfb - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 4157761000
 • Kredilerden Alınan Faizler 3471076000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 6761000
 • Bankalardan Alınan Faizler 34175000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 41337000
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 600699000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 3713000
 • FAİZ GİDERLERİ -1755475000
 • Mevduata Verilen Faizler -1062270000
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -271909000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -111210000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -247067000
 • Diğer Faiz Giderleri -47619000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 2402286000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 653639000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 804260000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 42406000
 • Diğer 761854000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -150621000
 • Gayri Nakdi Kredilere -606000
 • Diğer -150015000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 128041000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) -544649000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 60735000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -775400000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 170016000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 9187000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -577937000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 918020000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 918020000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -151953000
 • Cari Vergi Karşılığı 22674000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 766067000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 766067000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 766067000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.0229
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.