qnb finansbank - qnbfb - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 12267981000
 • Kredilerden Alınan Faizler 10115939000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 23700000
 • Bankalardan Alınan Faizler 75386000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 112295000
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 1933635000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 7026000
 • FAİZ GİDERLERİ -5021346000
 • Mevduata Verilen Faizler -2869496000
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -858882000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -348481000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -760000000
 • Diğer Faiz Giderleri -139819000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 7246635000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 1734464000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 2125994000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 139049000
 • Diğer 1986945000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -391530000
 • Gayri Nakdi Kredilere -1776000
 • Diğer -389754000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 133299000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) -1790602000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 171901000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -2320554000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 358051000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 35267000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -1697317000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 2288559000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 2288559000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -452735000
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 1835824000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 1835824000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 1835824000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.0548
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.