FİNANS

qnb finansbank - qnbfb - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 5089303000
 • Kredilerden Alınan Faizler 4211823000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 58456000
 • Bankalardan Alınan Faizler 11276000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 9533000
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 791287000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 6928000
 • FAİZ GİDERLERİ -2625811000
 • Mevduata Verilen Faizler -1771309000
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -305875000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -258996000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -258083000
 • Diğer Faiz Giderleri -15104000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 2463492000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 704417000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 866313000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 61755000
 • Diğer 804558000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -161896000
 • Gayri Nakdi Kredilere -636000
 • Diğer -161260000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 190888000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) -974495000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı -7329000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -1260863000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 293697000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 147115000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -619755000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 878022000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 878022000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -181192000
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 696830000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 696830000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 696830000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.0208

QNB FINANSBANK

Tümü