FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

qnb finansbank - qnbfb - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 121756615000
 • Kredilerden Alınan Faizler 83669716000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 412862000
 • Bankalardan Alınan Faizler 897426000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 1041073000
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 35232750000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 502788000
 • FAİZ GİDERLERİ -87207758000
 • Mevduata Verilen Faizler -73525946000
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -7637112000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -2547746000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -2888108000
 • Diğer Faiz Giderleri -469895000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 34548857000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 18317334000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 23497609000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 890168000
 • Diğer 22607441000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -5180275000
 • Gayri Nakdi Kredilere -1672000
 • Diğer -5178603000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 11227000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 12015576000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 2134564000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -9340711000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 19221723000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 2376629000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -9644550000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 34190982000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 3541658000
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 37732640000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -4560198000
 • Cari Vergi Karşılığı -9367050000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 33172442000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 33172442000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 33172442000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.9902