FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

qnb finansbank - qnbfb - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 41809957000
 • Kredilerden Alınan Faizler 30107784000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 238188000
 • Bankalardan Alınan Faizler 364152000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 491226000
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 10564515000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 44092000
 • FAİZ GİDERLERİ -31135949000
 • Mevduata Verilen Faizler -26287342000
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -2866581000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -729965000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -1146225000
 • Diğer Faiz Giderleri -37563000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 10674008000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 4776407000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 6378985000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 383922000
 • Diğer 5995063000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -1602578000
 • Gayri Nakdi Kredilere -809000
 • Diğer -1601769000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 10513000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 11182540000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 1019756000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -2783112000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 12945896000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 1697316000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -4578093000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 12133935000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 1562475000
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 13696410000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 297909000
 • Cari Vergi Karşılığı -1836494000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 13994319000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 13994319000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 13994319000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.4177

Kredi Hesaplama