FİNANS

serve film produksiyon - serve - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 46.207.998,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 24.548.961,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 3.610.026,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.713.729,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.896.297,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 14.644.565,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 13.482.634,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.161.931,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.939.087,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 760.730,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 635.328,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 69.301,00
 • ARA TOPLAM 46.207.998,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 8.637.381,00
 • Finansal Yatırımlar 3.600.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.331.849,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 86.799,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 86.799,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 109.143,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.509.590,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 54.845.379,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 22.631.073,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.390.250,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.793.029,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.321.267,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 471.762,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 467.732,00
 • Diğer Borçlar 11.516.082,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11.470.746,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 45.336,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 910.494,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 113.462,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 113.462,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.440.024,00
 • ARA TOPLAM 22.631.073,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.814.408,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 6.695.057,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 29.445.481,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 25.399.898,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 10.950.100,00
 • Ödenmiş Sermaye 13.430.241,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 23.398,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.535.612,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.280.889,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.234.409,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -25.330,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 689.799,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -16.052.569,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.042.730,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 14.449.798,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 54.845.379,00