tac tarim urunleri - tactr - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.886.064,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 4.576,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.356.988,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.187.192,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.169.796,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.846,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.846,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 446.549,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 26.145,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.878,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 44.082,00
 • ARA TOPLAM 2.886.064,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 21.853.952,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 9.343,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.343,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 21.426.261,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 95.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 95.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 323.348,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 24.740.016,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.483.610,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.355.948,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 536.620,00
 • Banka Kredileri 2.355.948,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.151.985,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.151.985,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 170.888,00
 • Diğer Borçlar 4.512.246,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.480.308,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 31.938,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.539,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 118.855,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 118.855,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 567.621,00
 • ARA TOPLAM 10.483.610,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.927.452,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.547.228,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 18.023,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18.023,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.362.201,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 15.411.062,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 9.328.954,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 9.328.954,00
 • Ödenmiş Sermaye 7.080.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.111.777,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 9.111.777,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 81.217,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -13.402.390,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 90.226,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 24.740.016,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.