mondi tire kutsan - tire - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 450.995.007,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 11.591.756,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 329.950.995,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 329.950.995,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 941.906,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 941.906,00
 • Türev Araçlar 1.746.038,00
 • Stoklar 96.133.812,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.175.044,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.455.456,00
 • ARA TOPLAM 450.995.007,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 311.059.002,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 998.583,00
 • Maddi Duran Varlıklar 287.327.348,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.449.284,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.449.284,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.834.529,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.834.529,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.882.280,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 762.054.009,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 487.472.554,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 269.165.477,00
 • - Banka Kredileri 262.593.917,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 191.224.487,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 30.468.489,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 160.755.998,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.107.325,00
 • Diğer Borçlar 2.834.761,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 35.539,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.799.222,00
 • Türev Araçlar 492.833,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 10.550.566,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.137.388,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.413.178,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.097.105,00
 • ARA TOPLAM 487.472.554,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 27.140.660,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.831.436,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.831.436,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 24.309.224,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 24.309.224,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 514.613.214,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 247.440.795,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 247.440.795,00
 • Ödenmiş Sermaye 200.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 17.766.158,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar -51.944,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -10.768.215,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -10.768.215,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -10.768.215,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.185.797,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 53.453.652,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -16.144.653,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 762.054.009,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.