mondi tire kutsan - tire - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 442.990.127,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 7.530.957,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 326.471.095,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 326.471.095,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 629.165,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 629.165,00
 • Türev Araçlar 2.292.198,00
 • Stoklar 102.486.911,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.798.826,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.780.975,00
 • ARA TOPLAM 442.990.127,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 328.729.963,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 998.583,00
 • Maddi Duran Varlıklar 293.492.058,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.441.720,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.441.720,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.856.486,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11.856.486,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 7.171.407,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 771.720.090,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 489.418.937,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 250.885.563,00
 • - Banka Kredileri 244.313.399,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 209.785.911,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 45.795.575,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 163.990.336,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 490.982,00
 • Diğer Borçlar 2.247.154,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 35.539,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.211.615,00
 • Türev Araçlar 1.181.708,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.985.510,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.764.243,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.221.267,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16.842.109,00
 • ARA TOPLAM 489.418.937,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.203.327,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.334.457,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.334.457,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 25.868.870,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 25.868.870,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 517.622.264,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 254.097.826,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 254.097.826,00
 • Ödenmiş Sermaye 200.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 17.766.158,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar -51.944,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -10.768.215,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -10.768.215,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -10.768.215,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.185.797,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 37.308.999,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 6.657.031,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 771.720.090,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.