utopya turizm - utpya - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 392.644.796,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.995.009,00
 • Finansal Yatırımlar 6.089.131,00
 • Ticari Alacaklar 1.538.403,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.538.403,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 18.681.431,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 17.855.372,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 826.059,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 542,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 428.427,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.751.154,00
 • ARA TOPLAM 33.484.097,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 359.160.699,00
 • DURAN VARLIKLAR 70.456.501,00
 • Finansal Yatırımlar 14.876.811,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.595.025,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.496.428,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 98.597,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 464.946,00
 • Maddi Duran Varlıklar 51.484.206,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 35.513,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 463.101.297,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 381.610.171,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.762.171,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 416.531,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.345.640,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 50.764,00
 • Diğer Borçlar 53.614,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 53.103,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 511,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 432.057,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 723.726,00
 • ARA TOPLAM 4.022.332,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 377.587.839,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.946.517,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 14.938,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.931.579,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 385.556.688,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 77.544.609,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 77.254.620,00
 • Ödenmiş Sermaye 25.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 12.174.427,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 194.617.871,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 194.617.871,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -234.630,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 243.597,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -135.075.016,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -19.706.259,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 289.989,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 463.101.297,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.