FİNANS

Analitik bilanço nedir? Analitik bilanço nasıl oluşturulur?

Analitik bilanço, özellikle işletmeleri veya kurumları yakından ilgilendiren bir terimdir. Şirketlerin veya kurumların dönemsel faaliyetlerini raporlaması gerekir. Bu raporlarda dönem sonu kazanılan kar veya zarar net bir şekilde ifade edilir. Söz konusu raporlar bilanço adıyla bilinen tablolarda yer alır. Analitik bilanço ve Analytical balance sheet nedir? Analytical balance sheet'te aktif ve pasiflerin rolü nedir?

Analitik bilanço nedir? Analitik bilanço nasıl oluşturulur?

İçindekiler

  • Analitik Bilanço Nedir?
  • Analitik Bilanço Nasıl Oluşturulur?

Bilançolar işletmelerin sermaye yapısını, varlıklarını, öz kaynaklarını değerlendirmede önemli bir rol oynar. İşletmelerin, kurumların veya ticarethanelerin gelir ve gider kalemlerinin toplandığı tablo, pasif ve aktif olmak üzere toplam iki farklı kalemden meydana gelir. Ticaret yapan birçok işletmenin, analitik bilanço hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır.

Analitik Bilanço Nedir?

Finansal tablolarda aktif ve pasif kalemler bulunur. Aktif kalemler çoğunlukla işletmelerin dönen veya duran varlıklarını temsil eder. İlgili dönemlerde işletmelere yararı dokunan varlıklar, dönen varlıklar olarak ifade edilir. Yine ilgili dönemlerde işletmelere faydası olup daha uzun süre kullanılan varlıklar da duran varlık olarak bilinir.

Pasif kalemler ise kısa ve uzun süreli yabancı kaynaklar ile birlikte öz kaynakları ifade eder. Finansal tablonun aktif ( dönen ve duran varlıklar) ve pasif kalemlerinde (kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar ile öz kaynaklar) yer alan hesapların birbirleri ile netleştirilip, uygun bir gruplama altında toplanmasına analitik bilanço denir.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası analitik bilançosu ise bu bilançodan biraz daha farklıdır. Merkez bankası için para politikasının etkin bir şekilde sürdürülebilmesi oldukça önemlidir. Bu yüzden TCMB bilançosunda yer alan kalemleri bir gruplama altında toplarken para politikasının işleyişinde geçerli kalemler dikkate alınır. Bu finansal tablo da TCMB analitik bilanço olarak ifade edilir. Bu tabloda detaylara yer yoktur.

Analitik Bilanço Nasıl Oluşturulur?

İşletmelerin veya kurumların finansal tabloları analize hazır bir duruma getirilir. Hesap tutarları başta olmak üzere diğer tüm değişkenlerin farklı açıdan hesaplanması gerekir. Bütün bu hazırlık aşamalarından sonra analitik bilanço ortaya çıkar. Analytical Balance Sheet olarak da tanımlanan bu bilanço türünde, aktif ve pasif kalemlerin değerlendirilmesi oldukça önemli bir konudur.

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler