FİNANS

Bilanço nedir? Bilançoya neler yazılır, nasıl hazırlanır?

Şirketler belirli periyotlarla bilanço tabloları hazırlarlar. Şirketlerin büyüyüp büyümediği, kaynak miktarı ve varlık miktarı, geçmiş yıllara göre kaynak ve varlıklarında artış olup olmadığı gibi bilgiler bilanço tabloları okunarak bulunur. Şirketlerin ve yatırımcının oldukça hassas yaklaştığı bilanço nasıl hazırlanır, ne işe yarar? Bilançoya neler yazılır?

Bilanço nedir? Bilançoya neler yazılır, nasıl hazırlanır?

İçindekiler

 • Bilanço Nedir?
 • Bilanço Ne İşe Yarar?
 • Bilanço Nasıl Hazırlanır?
 • Bilançoya Neler Yazılır?
 • Bilanço Yükümlülük Nedir?

Bilanço, işletmelerin mali durumunu ortaya koyan detaylı bir göstergedir. Bilanço tabloları hem şirket paydaşları hem de yatırımcılar tarafından sıkı takip edilir. Bunun nedeni; şirketin mali durumunun, büyüme olasılığı gösterip göstermeyeceğinin, şirketin nasıl bir yolda ilerlediğinin bilanço tabloları ile görülebileceğidir. Bu nedenle bilanço tabloları, hem şirketin geçmiş ve güncel tabloları kıyaslanarak hem de aynı sektördeki diğer şirketlerin bilanço tabloları değerlendirilerek okunmaktadır. Şirketin durumu hakkında fikir veren bilançoya neler yazılır?

Bilanço Nedir?

Bilanço, işletmelerin şimdiki mali durumlarını görmek ve geleceklerine yön vermek için kullandığı göstergelerden biridir. Bilanço, muhasebeciler tarafından uzmanlıkla hazırlanmaktadır. Muhasebe kayıtları tutan bütün işletmelerde bilanço tablosu hazırlama yükümlülüğü vardır. Şirketler ve yatırımcılar, bilanço gelir tablosuna göre mali durum hakkında çıkarım yaptığı için bilanço gelir tablosu hazırlama işi çok hassas şekilde yapılmaktadır.

Bilanço, şirketin anlık mali durumunu gösterirken gelir tablosu, şirketin gelir ve gider durumunu göstermektedir. Bu nedenle bilanço gelir tabloları şirketin finansal durumu hakkında bilgi almak için önemli bir göstergedir.

Bilanço Ne İşe Yarar?

Bilançolar yıl içerisindeki belirli dönemlerde çıkarılır ve şirketin mali durumunun bir göstergesi olarak nitelendirilir. Şirketler bilançolarını hazırlarken çok hassas çalışmaktadır, çünkü bilançolar şirketin gelecekte nasıl bir yol izleyeceğini belirlemeleri için bir araç olarak kullanılırlar.

Bilançolar yalnızca şirket tarafından kullanılmaz, şirkete yatırım yapan kişi tarafından da kullanılır. Yatırımcılar şirketlerin bilançolarına bakarak yatırımlarına yön verirler. Yatırım yaptıkları şirketin kısa vadeli gidişatına bakarak yatırımlarını yönetirler.

Bilanço şu nedenlerle önemlidir:

 • Şirket faaliyetlerinin başarı derecesini ölçmek
 • Şirket hedeflerinin gerçekleşme durumunu tespit etmek
 • Şirketin gelecekte de varlığını sürdürmesini hedefleyen planlar hazırlamak
 • Şirketin mükellefiyetlerini karşılayabilme potansiyelini ölçmek
 • Şirket faaliyetleri ile ilgili denetleme ve değerlendirilmeleri etkin olarak sağlayabilmek

Bilanço Nasıl Hazırlanır?

Bilançolar dönem dönem hazırlanır. Bunlar 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemleri kapsar. Bilançolar hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler şu şekildedir:

 • Bilanço başlığında işletme ismi, unvanı ve bilanço düzenleme tarihi yer alır.
 • Bilanço tablosunun sol tarafına aktifler eklenir. Aktifler, işletmenin varlıkları ve alacaklarıdır. Aktifler kısmı kendi içerisinde “dönen” ve “duran” olarak ikiye ayrılır. Dönen varlıklar bir yıl içerisinde nakde dönüşebilen, duran varlıklar bir yıl içerisinde nakde dönüşemeyen varlıklardır.
 • Bilanço tablosunun sağ tarafında “pasifler” kısmı bulunur. Pasifler, şirketin sermayesi, geçmiş yıl kar veya zararları, yasal yedek akçeleri ve borçlarıdır. Pasifler kısmı kendi içerisinde kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar olarak bölünmektedir.
 • Son olarak bilançonun daha iyi okunabilmesi ve anlaşılabilmesi için notlar eklenir. Bu şekilde bilanço tablosu tamamlanır.

Bilanço hazırlanırken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri hesap numaralarıdır. Hesap numarası hangi rakamla başlıyorsa o numaralı hesap kaleminde yer almalıdır.

Bilançoya Neler Yazılır?

Bilançoya;

 • Bilanço başlığı,
 • Aktifler,
 • Pasifler ve
 • Dipnotlar yazılmaktadır.

Bilanço başlığı, şirketin adı, unvanı ve bilanço düzenleme tarihini içerir. Bilançoda sağ tarafa pasifler, sol tarafa aktifler yazılır. Aktifler kısmında ilk olarak dönen varlıklar, altına duran varlıklar ve en alta aktifler toplamı yazılır.

Bilanço tablosunun sağ tarafında yer alan pasifler kısmına sırasıyla kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar yazılmaktadır. Son olarak pasifler kısmının toplamı yazılmaktadır. Bilançoya yazılan hesaplar 1, 2, 3, 4 ve 5 numaraları ile başlamaktadır.

Bilançoda aktifler varlıkları ve pasifler de kaynakları ifade eder. Bilanço tablolarında aktifler toplamı ve pasifler toplamı birbirine eşit olmak zorundadır.

Bilanço tablolarının değerlendirmesinde geçmiş yıllardaki bilançolar da değerlendirilmektedir. Ayrıca şirketlerde aktifler kısmındaki dönen ve duran varlıkların durumu da önemlidir.

Bilanço örneği verilirse aktifler kısmındaki dönen varlıkların duran varlıklardan daha çok olması, örneğin aktiflerin %60’ının dönen varlık olması, şirketin %60 nakde çevirilebilir olduğunu göstermektedir.

Bilanço Yükümlülük Nedir?

Bilançoda yükümlülük kavramı, işletmenin dönem içinde kasasından çıkacak olan varlıklarını ifade etmektedir. Yükümlülükler, bilançonun 3 ana kısmından biridir. Bilançonun diğer temel kısımları varlıklar ve öz kaynaklardır. Bilançoda varlıklar, yükümlülükler ve öz kaynaklara eşittir.

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler