FİNANS

Aktif istihdam politikaları nedir? Aktif iş gücü piyasa politikaları nelerdir?

Aktif istihdam politikaları, birçok toplumun önemli konularından biri olan istihdam sorununu ortadan kaldırmak için çözüm yolları üretir. Aktif istihdam politikaları sayesinde işsiz kitle azalır, yoksulluğun ve toplumda yer bulamama sorununun önüne geçilir. Bu noktada, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) önemli bir rol üstlenir. Verilen kurslar sayesinde aktif iş gücü yetiştirilerek, kişilerin mesleki yaşamlarında başarı elde etmeleri sağlanır.

Aktif istihdam politikaları nedir? Aktif iş gücü piyasa politikaları nelerdir?

İçindekiler

  • Aktif İstihdam Politikaları Uygulamaları Nelerdir?
  • Aktif İstihdam Politikalarının Hedef Kitlesi Nedir?

Günümüzde toplumların en çok yaşadığı sorunların başında işsizlik geliyor. Gelişmiş toplumlarda da gelişmekte olan toplumlarda da işsizlikle mücadele önemli bir konu başlığı olarak göze çarpıyor. İşsizliğin topluma olan etkileri ekonomik ve sosyolojik açıdan ağır sonuçlar doğuruyor. Siyasi karar mekanizmaları olumsuz koşulları ortadan kaldırmak için çeşitli politikalar geliştiriyor.

İşsizlikle mücadele edilirken aktif ve pasif istihdam politikalarından yararlanılır. Aktif istihdam politikaları ile işsizleri işe yerleştirmek hedeflenir. Pasif istihdam politikalarıyla da işsizler üzerindeki ekonomik baskılarının kısa vadede azaltılması amaçlanır. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi, yoksulluk ve sosyal dışlanmanın önlenmesine olanak tanır.

Aktif iş gücü piyasa politikaları, işsizliğin düzenlenmesini ifade eder. Bu politikaların temel amacı, işsizliğin ortadan kalkması ve nitelikli işçi talebini karşılanmasıdır. İşsiz bireyler için çeşitli eğitim faaliyetleri düzenlenerek niteliklerini arttırmak amacıyla çalışmalar yürütülür.

Aktif İstihdam Politikaları Uygulamaları Nelerdir?

Ülkemizde aktif iş gücü piyasası politikaları faaliyetlerini yürüten kurumların ilki Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'dur. İŞKUR işsizlikle mücadele kapsamında aktif ve pasif iş gücü piyasası politikaları uygular. Geçtiğimiz yıllarla kıyaslandığında, özellikle nitelikli iş gücü yetiştirme konusunda günümüzde aktif iş gücü piyasası politikaları oldukça önemlidir.

İŞKUR’un gerçekleştirdiği aktif istihdam politikaları uygulamaları şunlardır:

  • Girişimcilik Eğitim Programları,
  • İşbaşı Eğitim Programları,
  • Mesleki Eğitim Kursları,
  • Toplum Yararına Programlar,
  • Dezavantajlı Gruplara Yönelik Programlar

İŞKUR, aktif istihdam politikaları uygulamaları için düzenlediği mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları ve girişimcilik eğitim programları ile işsizlik sorununun çözülmesinin yanı sıra iş hayatına adım atan kişilerin başarı yakalamasını da amaçlar.

Aktif İstihdam Politikalarının Hedef Kitlesi Nedir?

Aktif istihdam politikalarının hedef kitlesi; ilk sırada gençler olmak üzere kadın, göçmen ve engelli işsizler gibi emek piyasasında iş bulma şansları oldukça düşük olan kişilerdir. Günümüzde aktif iş gücü politikalarından yararlanan kişi sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Buna rağmen bu politikaların iş gücü piyasası üzerinde yarattığı etkiyi doğru bir şekilde ölçmek pek mümkün değil.

İşsizlikle mücadelede uygulanan aktif istihdam politikalarının etkin şekilde belirlenmesi ve hayata geçirilirken güncel yaşamın göz önünde bulundurulması son derece önemlidir.

Politikaların belirlenmesi ve hayata geçirilmesinde merkezi hükümetler kadar yerel yönetimlerin de aktif rol alması beklenir. Yerel yönetimlerin uyguladığı meslek edindirme kursları, meslek edindirmenin yanı sıra niteliksiz iş gücünün kalifiye olmasına da ortam yaratıyor. Bu durum hem işverenler hem de iş arayanlar için oldukça önemli bir avantajdır.


YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler