FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

İstihdam oranı nedir? İstihdam oranı hesaplama nasıl yapılır?

İstihdam oranı, bir toplumda çalışmaya uygun nüfusun ne kadarının çalıştığını gösteren veridir. İstihdam oranı, ülkenin refah düzeyini ortaya çıkarır. İstihdam oranı hesaplamak için aktif çalışan iş gücü ile aktif nüfusun bilinmesi gerekir. Toplam iş gücü hesaplama konusunda ise emekliler ile fiziksel olarak çalışamayacak durumda olanların göz önünde bulundurulur.

İstihdam oranı nedir? İstihdam oranı hesaplama nasıl yapılır?

İçindekiler

  • İstihdam Oranı Nedir?
  • İstihdam Oranı Nasıl Hesaplanır?
  • İş Gücüne Katılım Oranı Nedir?
  • Toplam İş gücü Hesaplama Nasıl Yapılır?
  • Doğal İşsizlik Oranı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Bir ülkenin refah düzeyini belirlemek için ekonomi oldukça önemli bir kavramdır. Ekonominin güçlenmesinde de iş gücünün çok önemli bir yeri vardır. Dilimize Arapçadan yerleşen istihdam kelimesi, bir insanın herhangi bir vazifede çalışması anlamına gelir. İstihdam edilecek nüfusun toplumun genel nüfusa oranlanmasına istihdam oranı denir. İstihdam oranı, aktif çalışan iş gücünün aktif nüfusla kıyaslandıktan sonra 100 ile çarpılmasıyla ortaya çıkan veridir. Çıkan oran, toplumdaki istihdam oranını verir.

İstihdam Oranı Nedir?

İstihdam oranı, aktif olarak çalışmaya uygun olan nüfusun ne kadarının çalıştığını gösteren hesaplamadır. Toplumda istihdam edilen aktif çalışan nüfus; çalışma yaşına, ülke nüfusuna oranı dikkate alındıktan sonra ortaya çıkan sayıdır.

Aktif çalışan nüfus ise; bir sözleşme doğrultusunda çalışan kişilerden oluşur. Toplam nüfusun çalışma saatleri, izin günleri ve ödeme koşulları belli olan bireylerini kapsar. Toplam nüfus içinde yer alan aktif nüfusun ne kadarının çalıştığını istihdam oranı gösterir.

İstihdam Oranı Nasıl Hesaplanır?

İstihdam oranı hesaplama için bazı verilere ihtiyaç duyulur. 80 milyon nüfusa sahip bir ülkenin 50 milyonunun aktif nüfus olduğunu, bu aktif nüfusun da 40 milyonunun çalıştığını düşünelim. 80 milyon nüfuslu ülkenin 10 milyonu da çalışmıyorsa bu ülkede aktif nüfus oranı (40/50)x100 olarak istihdam oranı formülü ile hesaplanmış olur. Alınan sonuç ülkenin istihdam oranını verir.

İş Gücüne Katılım Oranı Nedir?

İş gücüne katılım oranı toplumdaki iş gücü verilerinin bir araya gelmesi ile oluşur. Bir toplumda çalışma yaşına geldiği kabul edilen nüfusun; çalışmak isteyip işsiz olanlarla, çalışmakta olanların oluşturmuş oldukları orana iş gücüne katılım oranı denir. İstihdama katılım oranı hesaplama ise iş gücünün çalışma çağındaki nüfusa oranı ile yapılır.

Toplam İş gücü Hesaplama Nasıl Yapılır?

Toplam iş gücü belli bir dönem içinde nüfusun mal ve hizmet üretimine katılan ve katılmaya hazır olan kısmını ifade eder. İş gücü, istihdam edilenler ve işsiz olanların toplamıdır. Çalışma yaşı dışında kalan kişiler, iş aramayanlar, emekliler ve fiziksel olarak çalışamayacak durumda olan kişiler iş gücü tanımında yer almaz. Toplam iş gücü hesaplaması sırasında çalışan ve işsiz sayısı birbiri ile toplanır.

Doğal İşsizlik Oranı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Doğal işsizlik; ekonominin normal işleyişinden ortaya çıkan, işsizlik çeşitleri içinde yer alan bir kavramdır. Ekonomi istihdam seviyesine tam olarak gelmiş olsa da mevcut olan işsizlik oranı, doğal işsizliği ifade eder.

Doğal işsizlik oranı hesaplanma için bazı formüller bulunur. Doğal işsizlik oranın formülü ise Doğal İşsizlik Oranı = x 100’dür. Doğal işsizlik oranı, uzun dönemli işsizlik oranı olarak kabul görür. Doğal işsizlik oranı, minimum işsizlik düzeyini ifade eden bir terimdir.

Bir toplumdaki bireylerin iş kayıpları yaşamaları, iş arayanların sayısının zaman içinde artması ya da iş arayanların iş bulması işsizlik oranını değiştiren unsurlardır.


Anlık Borsa


En Çok Aranan Haberler