FİNANS

Bakanlık 'Uzaktan Çalışma Yönetmeliği' yayınladı! İşte uzaktan çalışma sözleşmesinin detayları

Koronavirüs salgının bir yılı aşkın bir süredir hayatımızda olmasından dolayı dünyanın birçok yerinde şirketler uzaktan çalışma sistemine geçmeye başlamıştı. Konuyla ilgili yönetmelik yayınlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, uzaktan çalışma sözleşmesine dair esasları yayınladı.

Bakanlık 'Uzaktan Çalışma Yönetmeliği' yayınladı! İşte uzaktan çalışma sözleşmesinin detayları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulan ve Resmi Gazete'de yayınlanan uzaktan çalışma yönetmeliği ile artık iş ilişkisi doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesi ile kurulabilecek. Yayınlanan yönetmelikte, uzaktan çalışan kişilerin; uzaktan çalışma talepleri, çalışırken kullanılacak malzeme ve iş araçları, çalışma süresi, zorunlu giderler ve uzaktan çalışmaya dahil olmayan işler yer aldı. İşte Resmi Gazete'de yayınlanan uzaktan çalışma yönetmeliğinin esasları....

UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNİN ESASLARI YAYINLANDI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan yönetmeliğe göre, iş ilişkisi doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesi ile kurulabilecek veya hâlihazırda işyerinde çalışan işçinin iş sözleşmesi, işçinin ve işverenin anlaşması halinde, uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilecek.

Uzaktan çalışma yapma talebi yazılı olarak bildirilecek. Uzaktan çalışmanın mevzuatta belirtilen zorlayıcı nedenlerle işyerinin tamamında veya bir bölümünde uygulanacak olması halinde uzaktan çalışmaya geçiş için işçinin talebi veya onayı aranmayacak. Talebe ilişkin değerlendirme sonucu 30 gün içinde işçiye talebin yapıldığı usulle bildirilecek.

Uzaktan çalışanın mal ve hizmet üretimi için gerekli malzeme ve iş araçlarının iş sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa işveren tarafından sağlanması esas olacak.

Uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresi iş sözleşmede belirtilecek. Mevzuatta öngörülen sınırlamalara bağlı kalmak koşuluyla taraflarca çalışma saatlerinde değişiklik yapılabilecek. Fazla çalışma işverenin yazılı talebi üzerine, işçinin kabulü ile mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacak.

İşin yerine getirilmesinden kaynaklanan mal veya hizmet üretimiyle doğrudan ilgili zorunlu giderlerin tespit edilmesine ve karşılanmasına ilişkin hususlar iş sözleşmesinde belirtilecek.

UZAKTAN ÇALIŞMA YAPILAMAYACAK İŞLER

Yönetmeliğe göre, tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle çalışma, bu maddelerin işlenmesi veya söz konusu maddelerin atıkları ile çalışma, biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan çalışma işlemlerini içeren işlerde uzaktan çalışma yapılamayacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili mevzuatına göre hizmet alımı suretiyle gördürülen işler ile millî güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis veya hizmetlerden hangilerinde uzaktan çalışma yapılamayacağı birim, proje, tesis veya hizmetten sorumlu olan veya hizmeti alan kamu kurum ve kuruluşunca belirlenecek.

İşveren, uzaktan çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmekle, gerekli eğitimi vermekle, sağlık gözetimini sağlamakla ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlü olacak.

(Reuters)


Keşfet


En Çok Aranan Haberler